Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Gezamenlijke webinars vakdidactiek wiskunde/rekenen seizoen 2022-2023

Wiskunde voor Morgen

i.s.m. NVvW, NVORWO, SLO, Panama en ELWIeR.

Nieuw initiatief voor landelijke ondersteuning van vakdidactici wiskunde/rekenen.

Kerngedachte: elkaar goed informeren en aanvullen. Zie ook de wvm Publicaties.

Planning 2023

PO VO Onderzoekers
Engelstalig
9 mei 2023 Gerrit Roorda: Problem Solving
12 juni 2023 Jos Tolboom/Paul Drijvers: Algebra en algoritme: computationeel denken in de wiskundeles
PO VO Onderzoekers
Engelstalig
14 april 2022 Gail Burrill Data literacy
12 mei 2022 André Heck Inquiry based mathematics education at university level
10 juni 2022 Onderwijs meets onderzoek
15 juni 2022 Jarise Kaskens Rekengesprek
23 juni 2022 Chris Kooloos Hoe krijg ik mijn leerlingen weer ‘aan’?
8 september 2022 Scaffolding small groups, Sharon Calor
22 september 2022 Effectief lesgeven in wiskunde, Alexander Schüler-Meyer
5 oktober 2022 xxx
13 oktober 2022 Lecturer’s perspectives on students’ participation in university mathematics teaching, Thomais Karavi
10 november 2022 xxx
16 november 2022 Greetje van Dijk Rekenbegaafde leerlingen

Aanleiding

Vanuit de landelijke samenwerking vakdidactiek wiskunde/rekenen (zie ook het verslag van de bijeenkomst van 20 januari 2022) is het idee ontstaan om in het nieuwe seizoen 2022-2023 een serie webinars vakdidactiek wiskunde/rekenen te organiseren, online en gratis (steeds van 15:30-17:00), met wellicht ‘followup’-studiemiddagen (online en/of live) als het onderwerp zich daarvoor leent.

De webinars komen beschikbaar als youtube-filmpjes, tevens kunnen andere ingredienten (programma, achtergrondinfo, powerpoint) beschikbaar komen. Het overzicht van een en ander zal aangeboden via de verschillende websites, in ieder geval via ELWIeR en WvM.

Doelgroepen

Het gaat ten eerste om de vakdidactici wiskunde/rekenen, maar sommige webinars zijn zeker ook geschikt voor docenten wiskunde en leerkrachten basisonderwijs (bijv. rekencoördinatoren) die zich graag op een specialistisch onderwerp willen scholen.
Bij het uitnodigingsbeleid voor de webinars zal dit steeds genoteerd staan. Zo zal bijvoorbeeld ook een reeks van webinars in het Engels worden verzorgd (ivm internationale afstemming), dus over de voertaal wordt per webinar helderheid verschaft.

Doelgroepen Onderzoekers Opleiders Adviseurs Docenten
PO x x x x
VO x x x x
MBO/VE x x x x

Concrete ideeën voor webinars

Inventarisatie: maart/april 2022 (suggesties welkom via elwier@fi.uu.nl).

PO

  • Rekengesprek (Jarise Kaskens, Windesheim), al gepland op 15-6-2022
  • Lesson Study (Jeroen van Rumpt)
  • 1S (Ronald Keijzer)
  • RekenXL (Greetje van Dijk)
  • Dyscalculie (Hans van Luit)
VO

  • Verbetering van leerprestaties (Alexander Schüler-Meijer, TUe)
  • Problem solving (Gerrit Roorda, RUG)
  • Computationeel denken (Jos Tolboom, SLO en Paul Drijvers, UU)
  • Klassengesprekken (Chris Kooloos, Radboud Universiteit)

Deze inventarisatie wordt verder aangevuld met suggesties vanuit NRCD (rekencoördinatoren basisonderwijs), ELWIeR (opleiders pabo/2eg/1eg), Adviseursnetwerk, e.d.

Diverse Nederlandse en Europese/internationale projecten als ‘voedingsbodem’

Het werk dat nodig is om goede webinars (en follow-up meetings) te verzorgen wordt enerzijds betaald door HBO/WO instellingen vanuit de reguliere opdracht, maar in veel gevallen is ‘incidenteel’ geld een mooie extra stimulans om ruimte te maken voor deze vorm van uitwisseling en een aanzet tot verder onderzoek en ontwikkeling.

Denk aan bronnen als:

ELWIeR en Ecent als één STEM