Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Wisselstroom

| VO |

Project Wisselstroom

Hogescholen en universiteiten spannen zich in om te zorgen dat meer studenten makkelijker en sneller op de voor hen juiste plek terechtkomen.

Project van Vereniging Hogescholen en VSNU

Welk vraagstuk?

Voor vwo-leerlingen zijn HBO-opleidingen vaak niet in beeld als het gaat om oriëntatie op een vervolgstudie. Dit geldt in nog sterkere mate voor technische opleidingen, doordat techniek als domein in het onderwijs voor havo en vwo nauwelijks een rol speelt. En voor meisjes geldt dit des te meer doordat techniek ten onrechte vaak gezien wordt als meer iets voor jongens. Dit is een groot probleem, want er is een groot tekort.

Wisselstroomproject Utrecht – U-Talent

2023-2025, ‘Stimuleren van carrières in de techniek, met name bij meisjes’

Uitbreiden bestaande aanbod om hierdoor meer leerlingen uit de onderbouw havo en vwo te enthousiasmeren voor een carrière in de techniek d.m.v. een samenwerking tussen U-Talent, de techniekopleidingen van de HU en UU en enkele middelbare scholen uit de regio.

ELWIeR en Ecent als één STEM