Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vragenlijst kennisuitwisseling wiskunde (PWN)

Vragenlijst (vanuit PWN) met als doel inzicht te krijgen in het huidige gebruik en de impact van wiskunde.

We hopen dat velen de enquête willen invullen (geschatte duur: 25 minuten) middels deze link

Innovatiekracht NL staat/valt met wiskunde!

Nederland is in toenemende mate afhankelijk van innovatie voor een aanzienlijk deel van de productiviteitswinst die nodig is om de stijgende levensstandaard te ondersteunen. Eppo Bruins, voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie en de nieuwe minister van OCW, zei recent in een opinieartikel dat Nederland structureel in R&D moet investeren, en dat de grote maatschappelijke en industriële uitdagingen vragen om stabiele en structurele financiering voor onderzoek en innovatie.

Wiskunde speelt een sleutelrol door oplossingen te bieden voor tal van uitdagende problemen en ook door de vooruitgang in andere wetenschappen, de sociale wetenschappen en een breed scala aan belangrijke technologieën te ondersteunen. Het belang van wiskunde en de invloed ervan op zowel economische als sociale activiteiten wordt in Nederland weliswaar erkend, er is echter behoefte aan een beter begrip en een effectiever gebruik van wiskunde in het land. Het is vaak zo dat de grenzen van de innovatie gekenmerkt worden door een gebrek aan wiskundig gereedschap om die te overschrijden.

Eind 2019 heeft de wiskunde in het Verenigd Koninkrijk een regeringssteun van £300 miljoen verkregen, een verdrievoudiging van het budget. Voorafgaand was in 2018 het rapport ‘The Era of Mathematics’ gepresenteerd dat de diepgaande impact van de wiskunde op de Britse economie belicht. De conclusies en aanbevelingen hebben geleid tot genoemde regeringssteun. Philip Bond, auteur van het rapport, benadrukt het belang van investeringen voor het versterken van het bestuur en de infrastructuur in de wiskunde in het VK. De additionele steun heeft inmiddels geleid tot een Academy for the Mathematical Sciences en de Knowledge Exchange Hub for the Mathematical Sciences. Het heeft het gebruik van de wiskunde en de bijbehorende kennisuitwisseling in het Verenigd Koninkrijk een enorme impuls gegeven.
Wiskunde is de studie van structuur, ruimte, kwantiteit en verandering in hun meest abstracte vorm. Wiskundigen zoeken naar patronen, formuleren vermoedens en bewijzen waarheden door middel van rigoureuze deductie gebaseerd op zorgvuldig gekozen axioma’s en definities. De verschillende domeinen van wiskunde, zoals analyse, algebra, meetkunde, logica, getaltheorie, statistiek, numerieke wiskunde, besliskunde en topologie, hebben elk hun eigen methoden en verschillen sterk van elkaar. Wiskunde speelt een cruciale rol in zowel natuur- als menswetenschappen, en wiskundigen zijn essentieel voor biologen, fysici, economen en ingenieurs bij hun onderzoek en ontwikkelingen. Wiskunde is een fundamentele bouwsteen en een onmisbare voorwaarde in alle wetenschappen.
Het belang van wiskunde en de invloed ervan op zowel economische als sociale activiteiten wordt in Nederland weliswaar erkend, er is echter behoefte aan een beter begrip en een effectiever gebruik van de wiskunde in het land. Het is vaak zo dat de grenzen van de innovatie gekenmerkt worden door een gebrek aan wiskundig gereedschap om die te overschrijden. Om de situatie in Nederland grondig te beoordelen, wordt nu een onderzoek geïnitieerd met als doel inzicht te krijgen in het huidige gebruik en de impact van wiskunde. Dit onderzoek zal bestaan uit enquêtes en interviews met stakeholders uit overheid- en bedrijfssectoren, evenals uit de academische wereld. Gezien de aangekondigde bezuinigingen op onderzoek is het extra belangrijk om aan te tonen dat wiskunde juist bedraagt aan economische groei en innovatie.
Deze enquête bestaat uit een aantal blokken: algemene vragen en vragen specifiek voor uw werkomgeving. U kunt deze enquête anoniem invullen of uw naam en e-mail opgeven, dan zullen de resultaten met u worden gedeeld. Bij een beperkt aantal vragen is een antwoord verplicht, dat wordt door een * aangegeven. De enquête vergt ongeveer 25 minuten, ga er dus even rustig voor zitten.
NB Er staan soms klikbare links in de enquête voor nadere informatie.

ELWIeR en Ecent als één STEM