Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Conferentie taalgericht vakonderwijs 11-10-2024

| PO | VO | MBO |

Conferentie van het Platform Taalgericht vakonderwijs

Vrijdag 11 oktober 2024: Werkconferentie ‘Taalgericht de vakken in!’

Inschrijven

Taal, leren, denken en lesgeven zijn in het onderwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor leerlingen is het belangrijk dat zij naast goed taalonderwijs ook talige ondersteuning krijgen bij leren en denken in alle vakken. Op 11 oktober organiseert het Platform Taalgericht Vakonderwijs de werkconferentie Taalgericht de vakken in! met aandacht voor hoe taalgerichte vakdidactiek zowel taalleren als vakinhoudelijk leren en denken bevordert.

De werkconferentie bestaat uit twee plenaire lezingen, interactieve presentaties, workshops en bijdragen van scholen uit de praktijk. Zet de datum alvast in je agenda. Vanaf 6 mei kun je je inschrijven. De werkconferentie vindt plaats in Utrecht (Hogeschool Domstad) van 9:00 tot 17:00 uur.

Inschrijven

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM