Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Denkdiner: Reken-wiskundige vaardigheden, een gezamenlijke verantwoordelijkheid?

| VO |

Op 24 juni 2024 namen enkele vakverenigingen en het exprw deel aan een door de NVvW geïnitieerd ‘denkdiner’ over het thema “Reken-wiskundige vaardigheden, een gezamenlijke verantwoordelijkheid?”. Ook slo, ocw en het lectoraat wavp schoven aan.

Seizoen 2023-2024 heeft de NVvW samen met het ExpRW al flink wat meters gemaakt als het gaat om conferenties over ‘rekenen-wiskunde in de andere vakken’, op basis van de eerdere samenwerking binnen het platform Rekenbewust vakonderwijs. Voor deze conferenties is veel belangstelling vanuit zowel vmbo en havo/vwo). Docenten wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, biologie, informatica willen meer afstemmen over wat zij kunnen bijdragen aan de reken/wiskundige vaardigheid van hun leerlingen. We verwijzen in dit verband naar het advies van de Onderwijsraad die ook het belang van rekenen en wiskunde in alle reken-rijke vakken benoemt.

Het doel van dit Denkdiner was om, naast een lekkere maaltijd, met elkaar af te stemmen hoe we ‘rekenen-wiskunde in de andere vakken’ zo sterk mogelijk kunnen vormgeven. Tussen de gangen door werd er gediscussieerd over een vijftal vragen:

  1. Wat zijn de belangrijkste probleemgebieden w.b. ‘basisvaardigheden rekenen-wiskunde’: meten&maten; procenten&verhoudingen; werken met formules; representaties, grafieken en tabellen; getallen en getalbegrip.
  2. Bij de gezamenlijke aanpak van probleemgebieden w.b. ‘basisvaardigheden rekenen-wiskunde’: moet je streven naar een en dezelfde uitleg en aanpak? (denk ook aan rekenkaart, rekenmachine, aparte lessen rekenen of juist niet, e.d.)
  3. Rekencoördinator. Moet je een aparte rekencoordinator aanstellen? En wat zijn dan de taken? en is dat dan bij voorkeur een wiskunde-docent?
  4. Opleiding. Is het noodzakelijk dat er in opleiding (2e en 1e graads) meer aandacht
    komt voor ‘wiskunde in de andere vakken’? En zo ja, heb je daar suggesties voor?
  5. Nascholing. Is het noodzakelijk dat er ‘gezamenlijke nascholing’ komt vanuit bijv. het gezelschap van deze avond?
    En zo ja, hoe organiseren we dat dan?

Uit deze ontmoeting blijkt dat we elkaar goed begrijpen op dit onderwerp, en dat we samen willen werken aan een steviger ondersteuning van ‘rekenen-wiskunde in de andere vakken’. Er werd ook nog gewezen op vakoverstijgend rekenen en eigen initiatieven van vakverenigingen (bijv. geografie.nl/rekenen-met-aardrijkskunde).

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM