Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vakoverstijgend rekenonderwijs

Project in regio Utrecht, spin-off van het Salvo!-project.
Initiatief vanuit scholen vo, met steun van de gemeente Utrecht en de Willibrord Stichting

Het rekenonderwijs in de onderbouw van het VO versterken door een vakoverstijgende aanpak.
Hoe kan er een natuurlijke verbinding worden aangebracht tussen rekenen/wiskunde en diverse andere vakken in het vo?

Doel en opzet

De opzet van dit project is:

  • In leerjaar 1 en 2 draagt wiskunde de zorg voor het rekenonderwijs (via de methode).
  • In leerjaar 3 zorgen de vakken wiskunde, natuurkunde en economie voor samenhang.
  • Voor deze drie vakken wordt lesmateriaal ontwikkeld, waardoor de samenwerking zichtbaar wordt voor leerlingen en vakdocenten. Dit lesmateriaal is bedoeld voor leerjaar 3hv.
  • Het lesmateriaal beslaat vijf domeinen: eenheden omrekenen, vergelijkingen oplossen, rekenen met verhoudingen, rekenen met procenten en samengestelde rekenvragen.
  • De uitleg gaat via een interactieve PowerPoint en filmpjes op YouTube. Het oefenen gaat via digitale quizzen met uitgebreide feedback. Als backup is een papieren lesbundel beschikbaar.
  • Bij dit materiaal hoort ook een rekenkaart en een rekenposter.
  • Via formatieve en summatieve toetsen wordt de rekenvaardigheid van leerlingen in kaart gebracht.
  • De afronding bestaat uit een rekentoets 3F.
  • Voor rekenzwakke leerlingen is er in leerjaar 4 aanvullend rekenonderwijs. Ook voor leerlingen zonder wiskunde.

Het project beslaat twee jaar. In het eerste jaar wordt het lesmateriaal door drie scholen ontwikkeld, getest en verbeterd. In het tweede jaar doen meer scholen mee. Als vervolg zal het project uitgebreid worden naar het vmbo en het primair onderwijs. Daarbij wordt ook verbinding gezocht met andere partners: onderwijsraad, vakverenigingen, lerarenopleidingen, SLO en uitgeverijen.

Tussenstand na ongeveer een jaar

Het lesmateriaal bestaat uit: een interactieve powerpoint, uitlegvideo’s, een leerlingbundel, digitale oefenopgaven en toetsen (digitaal en op papier). Het materiaal is ontwikkeld voor leerjaar 3HV: economie, wiskunde en natuurkunde.
Er worden stappen gezet om het digitale materiaal geschikt te maken voor Magister. Dan kunnen leerlingen het makkelijk vinden en docenten kunnen het makkelijk gebruiken.

Enkele video-voorbeelden

Invoering Vakoverstijgend Rekenen

Scholen die overwegen om Vakoverstijgend Rekenen in te voeren kunnen het bovenstaande lesmateriaal gebruiken als kennismaking. Het materiaal is gratis beschikbaar, maar voor het gebruik van de digitale oefenopgaven en toetsen is een Socrative PRO-account aan te raden. Er wordt gewerkt aan een professionele omgeving, die benaderbaar is via bijvoorbeeld Magister.
Vakoverstijgend kost relatief weinig onderwijstijd en kent een grote opbrengst. De grootste drempel is om alle betrokken docenten (wiskunde, economie, natuurkunde en scheikunde) mee te krijgen.
De site vakoverstijgendrekenen.nl biedt meer informatie over de mogelijkheden om docenten te trainen en over een professionele leeromgeving.

Contact

Kees Hooyman, Bonifatiuscollege, k.hooyman [at] boni.nl

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM