Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vakoverstijgend rekenonderwijs

Tweejarig project in regio Utrecht, 2021-2022

Initiatief vanuit scholen vo, met steun van de gemeente Utrecht

Hoe kan er een natuurlijke verbinding worden aangebracht tussen rekenen/wiskunde en diverse andere vakken in het vo?

De opzet van dit project is:

  • In leerjaar 1 en 2 draagt wiskunde de zorg voor het rekenonderwijs (via de methode).
  • In leerjaar 3 zorgen de vakken wiskunde, natuurkunde en economie voor samenhang.
  • Voor deze drie vakken wordt lesmateriaal ontwikkeld (enkele lessen per vak), waardoor de samenwerking zichtbaar wordt voor leerlingen en vakdocenten. Bij dit materiaal hoort ook een rekenkaart en een rekenposter.
  • Via formatieve en summatieve toetsen wordt de rekenvaardigheid van leerlingen in kaart gebracht.
  • Voor rekenzwakke leerlingen is er in leerjaar 4 aanvullend rekenonderwijs. Ook voor leerlingen zonder wiskunde.

Het project beslaat twee jaar. In het eerste jaar gaan drie scholen lesmateriaal en toetsen ontwikkelen, testen en verbeteren. In het tweede jaar doen alle zeven scholen mee. In dat jaar wordt op elke school een rekenconferentie georganiseerd voor docenten van alle vakken die iets met rekenen doen.

Contact: Kees Hooyman, Bonifatiuscollege

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM