Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 18: ELWIeR en Onderwijscoöperatie

Informatie uitgedeeld op ELWIeR conferentie 11 november 2011

Eind 2007 kwam het advies ‘Leerkracht!’ uit met (opnieuw) de roep om meer ‘sturingsmogelijkheden’ vanuit de leerkracht. In 2009 werd bij de Vereniging van wiskunde-leraren het beroepsregister WiVa (“Wiskunde Vakbekwaam”) ingevoerd waarin de vereniging richtlijnen geeft voor wat de bekwaamheden van een wiskunde-docent moeten zijn. In oktober 2011 werd de Onderwijscoöperatie opgericht (opvolger van SBL) waarbij men thans staat voor de zogenaamde ‘herijking’ van de bekwaamheidseisen (zie de discussienota).

Een passage uit de discussienota:
“De nieuwe bekwaamheidseisen zijn onder andere richtinggevend voor de
lerarenopleiding. Die opleiding zorgt dat iemand zich de kennis en kunde kan eigen maken, die nodig is om het beroep bekwaam uit te oefenen.”

ELWIeR zoekt een lerarenopleider die zich met dit onderwerp wil bezighouden gedurende de komende periode om afstemming te realiseren tussen wat er binnen de Onderwijscoöperatie gebeurt en wat er binnen ELWIeR gebeurt. Aanmelding graag bij Vincent Jonker (v.jonker@uu.nl).

Verwijzingen
_______ (2011). Discussienota uitgangspunten herijking bekwaamheidseisen. (pp. 8). Utrecht: Onderwijscoöperatie .
De Haan, D., & Wijers, M. (2009). WiVa Wiskundeleraar Vakbekwaam. In R. Keijzer & V. Jonker (Eds.), Over de muurtjes heen kijken. Utrecht: Expertisecentrum Lerarenopleiding WIskunde en Rekenen.

www.onderwijscooperatie.nl

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM