Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 19 – Profiel MBO Rekendocent

Tijdens bijeenkomsten van het Steunpunt taal en rekenen mbo krijgen we veel vragen binnen over wat een rekendocent (in het mbo) moet kennen en kunnen.
Hieronder verschillende vragen die binnenkomen:

  • Is elke wiskundedocent een rekendocent?
  • Ik volg een opleiding wiskunde, maar ze doen niets aan rekenen?
  • Wanneer iemand kan rekenen, kan hij/zij dan ook rekenen geven?
  • Moet iedere rekendocent ook RT (kunnen) geven?

Een jaar geleden heeft Cinop een onderzoek laten doen naar de competenties van de rekendocent.
Op basis van dit rapport en uitgaande van de competentiebeschrijving van de SBL is er een competentieprofiel gemaakt voor de rekendocent in het mbo waarin beschreven staat wat de kennis van de vakinhoud en de didactiek moet inhouden.

Met deze ELWIeR Alert willen we aandacht vragen voor dit concept competentieprofiel voor de mbo-rekendocent. Onderliggende vragen zijn dan:

  • Op welke wijze besteden jullie aandacht aan het vak rekenen in het mbo binnen de opleiding?
  • Herkennen jullie in het competentieprofiel een rekendocent in het mbo?
  • Wat moet een rekendocent in het mbo meer/anders kunnen dan een leerkracht basisschool?

Vriendelijke groet, en reacties graag naar j.steen [at] steunpuntmbo.nl

  • Jurriaan Steen, Coördinator Netwerk Rekenen (steunpunt taal en rekenen mbo)
  • Jan Bodrij, Docent rekenen/wiskunde ROC Leiden
  • (in afstemming met ELWIeR initiatieven op dit punt, bijv. om te komen tot een mbo-reken-didactiek-bundel)

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM