Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 33 – SME al vanaf de basisschool verbonden met andere onderwijsgebieden

In een nieuw Unesco rapport (2012, verwijzing zie onderaan) wordt een lans gebroken voor een goede ‘grondverf’ w.b. rekenen/wiskunde (in feite een pleidooi voor mathematical literacy, maar wel eentje die ‘effectief’ genoemd kan worden).

Hoe bewaak je de kwaliteit van rekenen/wiskunde in het basisonderwijs? Ten eerste hangt dit natuurlijk weer samen met de kwaliteit van de docent. Ten tweede constateert men in dit rapport dat rekenen/wiskunde aan kwaliteit wint als de dwarsverbanden zichtbaar/voelbaar worden gemaakt met andere disciplines (natuur en techniek, taal, etc.), vandaar de plaatsing van dit onderwerp binnen SME (science and mathematics education).
Het voldoet niet om een apart vak rekenen neer te zetten en geen aandacht te besteden aan de verbindingen w.b. problem solving en mathematical literacy, zo stelt dit Unesco rapport.
Het is een zaak van de landelijke overheden om zichtbaar te maken dat deze aanpak (het creeren van samenhang van rekenen/wiskunde met andere vakken) effectief is, en implicaties van deze aanpak moeten doorwerken in de lerarenopleiding.

Ter illustratie worden 15 gevallen beschreven van lokale landelijke aanpakken op dit vlak (uit landen als Duitsland, Engeland, Japan, Brazilie, Iran, en ook Nederland), waaruit blijkt dat er op verschillende manieren aan dezelfde doelstellingen wordt gewerkt. Unesco roept op dat hier meer vergelijkend onderzoek wordt uitgevoerd, opdat er zicht komt op effectieve aanpakken.

Rapport:
Artigue, M. (2012). Challenges in basic mathematics education. Paris: UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001917/191776e.pdf

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM