Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 48 – NRO onderzoeksthema’s vanuit ELWIeR

In Alert 46 vroegen we reacties op de NRO-oproep om te komen tot onderzoeksthema’s voor de komende periode (2014-2017).

Op 14 mei heeft ELWIeR deze notitie ingediend.

Thema
Vakdidactisch onderzoek ten dienste van het onderwijs aan de Nederlandse lerarenopleidingen (pabo, 2e graads en 1e graads) in het domein wiskunde en rekenen.
Binnen het ELWIeR samenwerkingsverband (universiteiten en hogescholen ) worden de volgende subthema’s voorgesteld voor de komende periode:

  • Praktijkgericht afstudeeronderzoek door studenten als belangrijk opleidingsaspect in de lerarenopleiding wiskunde en rekenen;
  • Nieuwe technologieën (informatie- en communicatie technologie) in de klas en de noodzaak deze vakdidactisch te doordenken binnen de lerarenopleiding;
  • Afstemming zoeken in de verantwoordelijkheid voor lerarenopleidingen op het gebied van rekenen (tussen po, vo en mbo) in verband met de doorwerking en doordenking van de nieuwe referentieniveaus rekenen;
  • Vakdidactische verbinding leggen tussen de domeinen wiskunde/rekenen en wetenschap/technologie (po en vo).
Relevantie

Goed onderwijs begint bij goede docenten. De samenwerkende lerarenopleidingen wiskunde en rekenen hebben een eigen (en lange) traditie om landelijke afstemming te zoeken wat betreft centrale onderzoeks- en opleidingsvraagstukken betreffende de eigen opleidingen . De hierboven genoemde subthema’s worden door de betrokken docenten van de opleidingen zelf geïnitieerd en uitgevoerd, daarbij ondersteund door onderzoekers van landelijke (en internationale) onderzoeksinstituten.

Partijen

De primaire groep die in dit gebied actief is zijn de docenten van de lerarenopleidingen (natuurlijk daarbij ook direct ‘samenwerkend’ met de studenten van de lerarenopleidingen). Secundaire groep zijn onderwijsdirecteuren en ander verantwoordelijk management binnen de betrokken hogescholen en universiteiten (o.a. georganiseerd binnen LOBO en ADEF). Een derde ring vormen: vakverenigingen (NVORWO, NVVW), sectorraden (vooral HBOraad, MBOraad en VOraad), VELON, PWN, 10voordeleraar, Onderwijscoöperatie, etc.

Het is belangrijk te constateren dat er ook via het het zogenaamde Platform Wiskunde Nederland een reactie zal worden gestuurd waarin de lerarenopleiding ook genoemd wordt.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM