Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 49 – Rapport verkenningscommissie W&T po

Wetenschap en technologie staan de laatste tijd volop in de aandacht. Overheid en bedrijfsleven laten niet na in de media het grote belang van onderwijs in wetenschap en technologie te onderstrepen. Daarbij wordt vaak in de eerste plaats gedacht aan het belang voor de Nederlandse economie. Het bredere belang van onderwijs in wetenschap en technologie, namelijk kinderen vertrouwd maken met de samenleving van vandaag en morgen, krijgt meestal minder aandacht.
Wat vaak helemaal uit het oog wordt verloren is dat je daar al vroeg mee moet beginnen.
Basisscholen besteden relatief weinig aandacht aan wetenschap en technologie, uitzonderingen daargelaten. Die constatering was voor de PO-Raad en het Platform Bèta Techniek aanleiding om eind 2012 een verkenningscommissie in het leven te roepen, met als opdracht aanbevelingen op te stellen over hoe de aandacht voor wetenschap en technologie op de basisschool structureel kan worden vergroot. De commissie werd breed samengesteld, met mensen uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de wetenschap.
Voorjaar 2013 presenteerde de Verkenningscommissie haar advies.

Deze brochure bevat het kernadvies van de Verkenningscommissie met de negen aanbevelingen en een korte toelichting. Het gehele advies is op maandag 13 mei 2013 aangeboden aan de beide opdrachtgevers, en overhandigd aan staatssecretaris Sander Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De belangrijkste aanbevelingen zijn overgenomen in het Techniekpact, dat overheid, onderwijssector en bedrijfsleven diezelfde dag hebben gesloten om het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

Het gehele advies is te raadplegen via Platform Beta-Techniek en
PO raad.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM