Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 50 – Werkt het wel, al die ict?

Uit een review-studie die onlangs verscheen in ‘Educational Research Review’ komt een heel bescheiden positief beeld naar voren dat de inzet van ict zin heeft. In opdracht van het Amerikaans Ministerie van Onderwijs (en dan de onderzoekstak IES) is deze review-studie uitgevoerd, en dat wordt zorgvuldig uitgevoerd met inmiddels een lange historie van dergelijk vergelijkend onderzoek. Men kijkt terug over een periode van 30 jaar. Onderzoeksvraag die aan deze studie ten grondslag ligt: Verbetert computersoftware (rekenen/wiskunde) de reken-wiskundige vaardigheid als dit wordt vergeleken met traditionele (niet ict-ondersteunde) methodes.

Daarbij onderscheidt men drie categorieën van ict-gebruik:

  • volledig vervangend (7 studies)
  • Structureel aanvullend (8 studies)
  • Incidenteel aanvullend (37 studies)

Opvallend is natuurlijk dat men moet constateren dat de meeste studies gaan over incidenteel aanvullend.

Belangrijke punten die de auteurs naar boven halen bij dit terugkijken naar diverse onderzoeken over de achterliggende periode:

  • men ervaart het als een probleem als er geen controlegroep in het onderzoek betrokken is (en als er al een controle groep is constateert men dat het moeilijk is om de beginsituatie van experimentele en controlegroep te vergelijken
  • men constateert dat ‘kleine interventies’ (1 programma, korte tijd) meer effect sorteren dan langerlopend en breder onderzoek (maar dat het langetermijn-effect van kleine interventies weer klein is
  • als er een effect wordt gemeten, wordt dit gedaan met meetinstrumenten die ‘dicht op de software zitten waarvan het effect gemeten wordt’.
Conclusie

Omdat de hele maatschappij doordrenkt raakt van ict zien we ditzelfde beeld ook in het onderwijs (hoewel met enige vertraging). Er is veel geinvesteerd in ‘ict in het onderwijs’, dus docenten hebben in feite meer speelruimte gekregen om gebruik van ict te maken.
Er is een klein effect te meten als het gaat om verbetering van vaardigheden bij rekenen/wiskunde.
Het helpt, maar het is niet revolutionair veel. Er zal dus nog stevig doorontwikkeld moeten worden (inclusief een professionaliseringsslag bij docenten).

Literatuur

Cheung, A. C. K., & Slavin, R. E. (2013). The effectiveness of educational technology applications for enhancing mathematics achievement in K-12 classrooms: A meta-analysis. Educational Research Review, 9, 88-113. doi: j.edurev.2013.01.001

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM