Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 61 – Inschrijving ELWIeR conferentie 2013 geopend

Op 22 november a.s. organiseert ELWIeR (in afstemming met Panama, SLW en Vadiwulo; resp. pabo, 2e en 1e graads opleidingen wiskunde/rekenen) de jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders, deze keer in Zwolle (Hogeschool Windesheim). De inschrijving is thans open. De kosten bedragen 95 euro.

Centraal thema: De student als onderzoeker

Op de verschillende lerarenopleidingen doen studenten praktijkonderzoek. Een dergelijk praktijkonderzoek is gericht op het kritisch systematisch doordenken van de eigen onderwijspraktijk, met het oogmerk die beter te maken. Het doen van praktijkonderzoek door studenten roept verschillende vragen op. Tijdens de ELWIeR-conferentie op 22 november pakken we deze vragen op in verschillende deelgroepen. Deze deelgroepen zijn gemengd. Er zitten mensen van verschillende typen opleidingen bij elkaar. Iedere deelgroep gaat met een deelthema aan de slag. Deze zijn:

– bemiddelen tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek,

– een vakdidactische oriëntatie vs. een algemeen didactische oriëntatie,

– onderzoek doen en het verwerven van ambachtelijke aspecten van het onderwijzen

Per deelgroep zal een opleider uit eigen praktijk vertellen hoe het onderzoek binnen de opleiding is vormgegeven en wat de ervaringen zijn. Daarna is er – aan de hand enkele stellingen -gelegenheid voor discussie.

Werkgroepen

Naast dit centrale thema (waar de ‘bloedgroepen’ van ELWIeR dus door elkaar zullen lopen) is de conferentie verder op de vertrouwde wijze ingericht met een korte openingslezing (met o.a. input vanuit OCW in verband met de nieuwe lerarenagenda die op 5 oktober a.s. zal worden gepresenteerd) en werkgroepen die voorbereid worden vanuit Panama, SLW en Vadiwulo. Het staat u daarbij natuurlijk vrij om bij uw eigen bloedgroep te participeren of juist in andere opleidingen mee te kijken.

Enkele onderwerpen:

  • Analyse in de lerarenopleiding
  • Toetsen van de kennisbasis
  • ICT en wiskunde
  • Rekenen in het voortgezet onderwijs
  • Lerarenopleiding en mbo

Wij hopen u allemaal te treffen. Een meer gedetailleerd programma volgt binnenkort op de website. Thans kunt u zich inschrijven. De dag duurt van ongeveer 10:00 – 16:30, wordt georganiseerd in Zwolle (Windesheim) en de kosten bedragen 95 euro.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM