Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 67 – Instroom – doorstroom – uitstroom (lerarenopleiding wiskunde)

Onlangs verschenen in het Velon tijdschrift een artikel van de hand van Barbara van Amerom en Paul Drijvers over instroom, doorstroom en uitstroom in de lerarenopleiding wiskunde.

Samenvatting:
Leraren zijn cruciaal in het onderwijs. Het is dan ook van groot belang dat er voldoende leraren zijn die een adequate opleiding hebben afgerond. Zowel kwantiteit als kwaliteit lijken echter onder druk te staan. Hoewel deze ontwikkelingen worden gemonitord, ontbreken vakspecifieke gegevens over instroom en uitstroom van lerarenopleiding. Omdat wiskunde een vak is dat in dit opzicht sterk in de belangstelling staat vanwege de kernvakkenregeling en het dreigende tekort aan bèta’s, hebben we de kentallen onderzocht van de lerarenopleidingen wiskunde in Nederland. Daarnaast is nagegaan in hoeverre opgeleide wiskundedocenten ook daadwerkelijk in het onderwijs gaan werken.
De conclusies zijn dat de rendementen van de lerarenopleidingen wiskunde lijken te dalen en dat een aanzienlijk aantal gediplomeerden meteen na het afstuderen of kort daarna niet voor een loopbaan in het onderwijs kiest. Deze conclusies vragen om een herbezinning van lerarenopleidingen met betrekking tot de rendementen, en van de overheid met betrekking tot de aantrekkelijkheid van een loopbaan als leraar.

Van Amerom, B. and Drijvers, P. (2013). De lerarenopleiding wiskunde in Nederland: instroom, doorstroom en uitstroom. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 34(3)

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM