Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

PIAAC – periodieke peiling volwasseneneducatie

PIAAC

Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

Resultaten 2013

Het internationale onderzoek PIAAC dat in 2011-2012 is uitgevoerd.

Het onderzoek naar vaardigheden voor volwassenen was (in 2004) ontworpen om meer inzicht te bieden in de beschikbaarheid van enkele van deze belangrijke vaardigheden in de maatschappij en hoe ze zowel thuis als op het werk worden gebruikt. Het onderzoek richt zich op leesvaardigheid, rekenvaardigheid en het oplossen van problemen in high‑tech omgevingen.

Samengevat

  • Opleiding: Als je hoger opgeleid bent scoor je hoger op de PIAAC-items. Er bestaat een duidelijke relatie tussen goede lees‑ en rekenvaardigheid en bekwaamheid in het oplossen van problemen in high‑tech omgevingen en de kans op deelname aan de arbeidsmarkt en een baan met een hoger salaris
  • Leeftijd: Terwijl oudere volwassenen over het algemeen minder bekwaam zijn dan hun jongere tegenhangers, kan dit verschil tussen de generaties in de onderzochte landen enorm variëren.
  • Gender: Mannen scoren beter voor rekenvaardigheid en het oplossen van problemen in high‑tech omgevingen dan vrouwen, maar het verschil is niet groot en wordt nog kleiner als andere factoren in overweging worden genomen. Bij jongere volwassenen is het bekwaamheidsverschil tussen mannen en vrouwen verwaarloosbaar.

Website: http://skills.oecd.org/skillsoutlook.html (op deze pagina kan de pdf – 466 pp. – gedownload worden).

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM