Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 105 – Betere start voor beginnende leraar

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) trekken ruim €80 miljoen uit om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas. Het geld gaat naar circa zestig initiatieven die het onderwijs op de pabo’s en lerarenopleidingen beter laten aansluiten op de praktijk op scholen in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo.

Bij de goede initiatieven die worden gehonoreerd zitten innovatie-ateliers in het voortgezet onderwijs. Hier onderzoeken lerarenopleidingen en scholen samen nieuwe onderwijsconcepten, waarmee ze lessen anders kunnen organiseren.

Het extra budget sluit nauw aan bij de Lerarenagenda 2013 van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker. ELWIeR heeft zich op dit punt (samen met de andere vakdidactische netwerken op het gebied van rekenen/wiskunde) geprofileerd in de discussie over de Lerarenagenda. De Lerarenagenda beoogt het beroep van leraar aantrekkelijker te maken, door betere begeleiding en meer ruimte voor groei en ontwikkeling van leraren. De agenda kwam tot stand in nauwe samenwerking met docenten en men wil thans meer ruimte inbouwen voor ‘vakdidactische netwerken rekenen-wiskunde’. Wordt vervolgd in vervolggesprekken, en er zal extra aandacht voor zijn tijdens de komende conferenties (Panama, ELWIeR, Ecent, e.d.).

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM