Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 108 – gezocht: (gepromov.) wiskunde-docenten (vo)

Het project ‘Postdoc-posities voor gepromoveerde bètadocenten op vo-scholen’ zoekt (gepromoveerde) wiskunde-docenten (die overigens ook een hoofdaanstelling bij een vo-school hebben).
Het project is voortgekomen uit het DUDOC-programma ( en wordt financieel ondersteund door OCW. Het Freudenthal Instituut (UU) treedt op als coördinator en penvoerder.
Het project stelt gepromoveerde bètadocenten (bi, sk, na, wi), die werkzaam zijn op een vo-school, in de gelegenheid een deel van hun aanstelling te besteden aan een schoolgebonden, toegepast (vakdidactisch) onderwijsonderzoek. De docent-onderzoekers ontvangen daarbij inhoudelijke begeleiding door experts verbonden aan een universitaire onderzoeksgroep e/o kennisinstelling. De docent-onderzoekers mogen zelf een geschikte/passende onderzoeksgroep benaderen/kiezen. Verder worden er in schooljaren 2014/2015 en 2015/2016 regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor alle deelnemende docent-onderzoekers voor intervisie, uitwisseling van ervaringen en voor bijdragen van gastsprekers met expertise op gebied van praktijkgericht onderwijsonderzoek.
De postdoc-posities hebben een omvang van 0,4 fte per jaar en starten vanaf 1 september 2014 voor een duur van 2 jaar. Er zijn in totaal 10 postdoc-posities beschikbaar, waarvan er momenteel nog een aantal vacant zijn.

Als u wilt deelnemen kunt u – graag vòòr 7 maart a.s., met een eerste idee – contact opnemen met Gjalt Prins (g.t.prins at uu.nl), Freudenthal Instituut.
Naast het hebben van een goed idee voor het onderzoek is het ook belangrijk dat u commitment heeft van uw schoolleiding.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM