Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 118 – Afscheidssymposium Kees Buys

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werd op 21 maart 2014 een afscheidssymposium georganiseerd voor Kees Buijs, met als thema: Informeel, formeel en functioneel rekenen.

Het symposium was geplaatst in het thema ‘wat moet iemand nu eigenlijk kennen en kunnen wat betreft rekenen’ (en als substroom ‘en hoe meet je dat’). Drie sprekers waren gevraagd een bijdrage te leveren en Kees sloot een en ander af met een korte reactie.

Leerprocessen bewegen zich bij rekenen-wiskunde in het algemeen van informeel naar formeel. Voor een deel van de leerlingen is, met het oog op functioneren in onze samenleving en beroepsvoorbereiding, slechts een beperkte formele kennis van rekenen en wiskunde nodig. In het referentiekader voor rekenen is dit gegeven aangegrepen om twee sporen te onderscheiden, waarbij het F-spoor verschillende niveaus van functionele rekenkennis kent. Het onderwijs dient zich vanaf een bepaald moment primair en voor een deel van de leerlingen zelfs uitsluitend op het ontwikkelen van die functionele kennis te richten.

De sprekers:

Flexibel hanteren van getalrelaties en rekeneigen-schappen, basisvaardigheden voor de 21e eeuw Prof. dr. Koeno Gravemeijer, ESoE, Technische Universiteit Eindhoven
5/6 : 5 Dr. Ronald Keijzer, Ipabo, FSW, Universiteit Utrecht
Toetsing van functioneel en formeel rekenen Ir. Victor Schmidt, SLO

Al met al hopen wij dat Kees niet direct stopt, maar zijn kennis en kunde nog een tijd lang kan inzetten in diverse ontwikkelingen en projecten. Maar ook wensen wij hem veel plezier toe met de uren die thans aan andere zaken besteed kunnen worden!

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM