Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 121 – Zomerstudiedag ELWIeR, 13 juni 2014

Zomerstudiedag

Op 13 juni a.s. organiseert ELWIeR een zomerstudiedag voor lerarenopleiders, in feite met twee programma’s (ochtend, middag).

  • Ochtend (11:00-13:00): Rekenen in vo/mbo (voor opleiders pabo en 2e graads)
  • Middag (14:00-16:30): Vakkennisbasis (voor opleiders 2e graads)
  • Wanneer: Vrijdag 13 juni 2014, 11:00-16:30 uur (koffie vanaf 10:30 u)
  • Waar: Universiteit Utrecht, Freudenthal Instituut, Utrecht
  • Kosten: gratis (met financiële steun van OCW), inclusief lunch
  • Inschrijving: via het inschrijfformulier
  • Contact: elwier@fi.uu.nl

U kunt zich inschrijven via dit inschrijfformulier voor ochtend, middag of beide. Let op! Er is sprake van een factuur bij deze inschrijving, maar het factuurbedrag staat op 0 euro en dat betekent dat er niet betaald hoeft te worden!

Ochtendprogramma – 11:00-13:00 – Scholingsraamwerk rekenen vo/mbo

Organisatie: Mieke van Groenestijn (HU) en Vincent Jonker (UU)

In opdracht van OCW wordt door een werkgroep vanuit ELWIeR (HU penvoerder) een raamwerk geschreven over scholing van docenten rekenen in vo/mbo:

  • versterking/ondersteuning van bestaande initiatieven van hogescholen om in het opleidingsprogramma (2egraads) curriculum-elementen voor rekenen vo/mbo in te bouwen (bijv. een minor rekenen)
  • versterking van de samenhang in het huidige nascholingsaanbod voor zittende docenten in vo en mbo.

Deze morgen presentatie van het concept-raamwerk, met daarna een gedachtenwisseling over dit concept tussen pabo- en 2egraads- opleiders.

NB. Vanuit de projectgroep scholingsraamwerk zal er ook nog een (aparte) bijeenkomst worden georganiseerd voor nascholingsaanbieders (dus niet gekoppeld aan een initiële opleiding). Verder vindt er afstemming plaats met de sectorraden vo en mbo en natuurlijk ook met vakverenigingen en de betreffende steunpunten voor taal en rekenen (vo en mbo).

>> Meer lezen

Middagprogramma – 14:00-16:30 – Vakkennisbasis bachelor wiskunde

Organisatie: Aad Monquil (HR) en Theo van den Bogaart (HU)

Speciale gast (met een korte reflectie vanuit onze zuiderburen): Ad Meskens (Antwerpen).

Een paar jaar geleden was er veel kritiek op de vakinhoud waarmee docenten in het tweedegraadsgebied worden afgeleverd, en toen is besloten een kennisbasis vast te leggen en ook landelijk (digitaal) te toetsen. Zo’n kennisbasis is er nu dus, en dit jaar worden de eerste kennistoetsen afgenomen. De idee achter de evaluatie is dat je deze kennisbasis niet voor eens en voor altijd moet vast leggen, en dat we zelf initiatief willen hebben om deze zo nodig op tijd bij te stellen.

Deze middag uitwisseling hoe de kennisbasis functioneert, en als er behoefte is aan bijstelling, op welke punten dan.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM