Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 130 – Pabo-toetsgids rekenen-wiskunde (2014-1)

Een nieuwe publicatie van de vakcommissie rekenen/wiskunde pabo
Lenstra, J. K., Boersma, G., & Holvast, G. (Eds.). (2014). Toetsgids pabo Rekenen-Wiskunde. Den Haag: 10 voor de leraar.
Welke kennis en vaardigheden vraagt de landelijke kennistoets rekenen-wiskunde van pabo-studenten? Waar gaan de vragen over en hoe zien ze er uit? Deze toetsgids (versie 2014-1) is een handleiding bij de landelijke kennistoets rekenen-wiskunde voor de pabo. Deelname aan de landelijke kennistoets staat open voor studenten die de propedeutische fase hebben behaald. Bovendien moeten ze het curriculumdeel hebben doorlopen dat op de kennisbasis betrekking heeft. Eerste deel: beschrijving van: toetsmatrijs, aantal toetsvragen, duur van de toets, toegestane hulpmiddelen, herkansing. In het tweede deel – Toetsdoelen – komt de inhoudelijke kant aan bod. Dit gedeelte van de toetsgids volgt daarbij zo veel mogelijk de indeling in kennisgebieden – de domeinen – van de kennisbasis rekenen-wiskunde:
* gehele getallen
* breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen
* meten
* meetkunde
* verbanden

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM