Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 136 – De lerarenagenda en wat ELWIeR daar tot nu toe aan bijgedragen heeft

Het ELWIeR-team ontving een vraag vanuit OCW in verband met de lerarenagenda (www.delerarenagenda.nl). Men heeft een jaar geleden onderstaande zeven agendapunten geprioriteerd:

1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende studenten voor de lerarenopleidingen
2. De hogescholen en universiteiten gaan door met het verbeteren van de kwaliteit van de lerarenopleidingen
3. Lerarenopleidingen kunnen met aantrekkelijke en flexibele leerroutes meer doelgroepen aantrekken
4. De startende leraar ontwikkelt zich na de opleiding tot een volledig bekwame leraar
5. Leraren, schoolleiders en schoolbesturen maken van scholen lerende organisaties
6. Alle leraren bekwaam en bevoegd
7. Op weg naar een sterke beroepsorganisatie

Thans wil men feedback (voor o.a. rapportage aan de Tweede Kamer) hoe dit afgelopen seizoen (2013-2014) tot concrete acties heeft geleid.

Vanuit ELWIeR hebben wij OCW laten weten dat de ‘community’ van ELWIeR (een landelijk samenwerkingsverband van ruim 550 direct betrokkenen – over het algemeen opleiders – bij de lerarenopleidingen van wiskunde/rekenen pabo, 2e en 1e graads, resp. Panama/SLW/Vadiwulo) het essentieel acht dat de kwaliteit van de lerarenopleidingen wiskunde/rekenen wordt ondersteund door een landelijk netwerk dat zich richt op het organiseren van conferenties (afgelopen jaar op 22 november 2013, 16/17 januari 2014 en op 13 juni 2014), het ondersteunen van landelijke netwerken w.b. specifieke beroepsgroepen rekenen/wiskunde (bijv. rekencoordinatoren), het verzorgen van online informatie en achtergrond (middels een online tijdschrift Panama-Post-online, een linkedin-groep ELWIer-onderzoek en een blog elwier.nl) en het verzorgen van de contacten met ADEF/LOBO, 10-voor-de-leraar en andere organisaties die rechtstreeks met alle lerarenopleidingen wiskunde/rekenen willen afstemmen.

Specifieke aandachtspunten die we in dit kader verder nog willen noemen:
– Ontwikkeling van een minor rekenen voor docenten die rekenen (gaan) geven in vo/mbo (agendapunt 3)
– Ondersteuning van het netwerk van rekencoordinatoren die werkzaam zijn in het po (agendapunt 5)
– Het ondersteunen van een onderzoekende houding bij elke docent en bij elke lerarenopleider (agendapunten 2, 4 en 6)

Het is een open uitnodiging aan deze lerarenagenda en aan OCW om dit landelijke netwerk ELWIeR actief te ondersteunen.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM