Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 138 – Gezocht: kartrekkers netwerk rekencoördinatoren po

ELWIeR, NVORWO en LPNPO hebben het initiatief genomen om in het kader van de landelijke samenwerking tussen rekencoördinatoren basisonderwijs voor intercollegiale professionalisering te komen tot een krachtiger ondersteuning van regionale afstemming.

De voorbereidingsgroep van de Nationale Rekencoördinator Dag (6 maart 2015) kwam begin juli 2014 bij elkaar (met vertegenwoordiging vanuit ELWIeR, Panama, NVORWO, LPNPO, e.a.), en vanuit deze groep wordt thans initiatief genomen om in elke regio een ‘kartrekker’ te hebben. Het huidige plaatje ziet er min of meer zo uit (zie de huidige kartrekkers op de website NRCD). Zij zullen ook voor de NRCD 2015 in hun regio aan rekencoördinatoren vragen om over hun werk te vertellen en ervaringen uit te wisselen.

Het doel van dit landelijk netwerk is uitwisseling tussen zowel de rekencoördinatoren als tussen de betrokken opleiders en adviseurs. Vanuit de voorbereidingsgroep NRCD zal ook initiatief worden genomen om tijdens de ELWIeR-conferentie van 21-11-2014 (en wellicht ook tijdens de Panama conferentie van januari 2015) met de direct betrokkenen af te stemmen over noodzakelijke updates van het huidige curriculum van de post-hbo opleiding rekencoördinator.

Mocht je interesse hebben (om kartrekker te zijn), neem dan contact op met Carla Compagnie (c.compagnie at hsmarnix.nl), Vincent Jonker (v.jonker at uu.nl) , Ronald Keijzer (r.keijzer at uu.nl), Fokke Munk (f.munk at ipabo.nl), An te Selle (an.te.selle at stenden.com) of Marc van Zanten (m.vanzanten at slo.nl). Zoals je ziet zoeken we vooral collega’s in het zuiden van het land. Stuur deze ELWIeR-alert evt. door naar adviseurs of andere betrokkenen die wellicht zouden kunnen participeren.

Zie ook:
Nationale Rekencoördinator Dag, Netwerk rekencoördinator, Post HBO opleiding rekencoördinator (onder verantwoordelijkheid van LPNPO).

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM