Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 139 – Eerste aankondiging ELWIeR conferentie


Conferentie 2014
Eind juni heeft het kernteam van ELWIeR vergaderd en daar zijn de contouren geschetst van de komende ELWIeR conferentie op 21 november a.s. in Zwolle (Windesheim).

Komende periode zal opleiders gevraagd worden te participeren in workshops w.b. actuele thema’s in de lerarenopleiding wiskunde/rekenen, hieronder alvast een globale duiding. Een en ander zal in principe georganiseerd worden in drie workshoprondes, met bijdragen vanuit pabo, 2e graads en 1e graads wiskunde.

  • pabo (coördinatie: ronald keijzer/marc van zanten): kloof tussen theorie/praktijk: opleider; kennisbasistoets: 10 voor de leraar (slagingspercentages, e.d.); onderhoud rekenvaardigheid (studenten); ondersteuning netwerk rekencoordinatoren; kennisbasistoets
  • 2e graads wiskunde (coördinatie: ton konings/aad monquil): SLW-publicaties (voorbereiden wiskundelessen, voorbereiden lessenreeks); begeleiden van afstudeeronderzoek; vergelijken van vakdidactieklijn verschillende opleidingen; Blended learning en de geschiedenis van de wiskunde; kennisbasistoets; Presentatie nieuwe minoren (o.a. rekenen, science)
  • 1e graads wiskunde (coördinatie: gerrit roorda): Begeleiding vakdidactisch onderzoek; wat we van een PLG kunnen leren voor het opleiden van wiskundeleraren

Mocht u zelf een programma onderdeel willen aandragen, stuur dan even een mail aan Meryem Tatar (m.tatar at uu.nl). Lees meer op de Conferentie-pagina

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM