Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 152 – Informatiebijeenkomst over ontwikkelingen rekenen vo/mbo

In samenwerking met het Ministerie van OCW, het College voor Toetsen en Examens en Cito organiseren de Steunpunten vo en mbo een informatiebijeenkomst over recente ontwikkelingen met betrekking tot het rekenonderwijs in vo en mbo.

Deze informatiebijeenkomst zal op donderdagmiddag 27 november van 13.00 – 16.00 uur aanstaande plaatsvinden bij Domstad in Utrecht. De bijeenkomst is bedoeld voor onderwijsondersteuners, onderwijsontwikkelaars en uitgevers. Deze bijeenkomst is niet bedoeld voor scholen. We nodigen u van harte uit om hier bij aanwezig te zijn.
Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

– 12.30 – 13.00 inloop
– 13.00 – 13.30 uur stand van zaken rekenbeleid vo en mbo door OCW
– 13.30 – 14.00 uur terugblik 2014 en vooruitblik 2015 rekentoets vo en rekenexamen mbo door het College voor Toetsen en Examens
– 14.00 – 14.30 uur aangepast rekenexamen leerlingen en studenten met ERWD door het College voor Toetsen en Examens
– 14.30 – 15.00 uur Informatie over de intensiveringstrajecten rekenen vo en mbo (Steunpunt)
– 15.00 – 15.45 uur analyse rekentoetsen vo en handreiking rekenexamen mbo door Cito
– 15.45 – 16.00 uur vragen en afronding bijeenkomst

U kunt zich voor deze bijeenkomst via de mail aanmelden bij: info [at] steunpuntmbo.nl
Er zijn geen kosten aan deelname aan deze bijeenkomst verbonden.

Alet van Leeuwen en Johan van den Berg, steunpunt taal en rekenen.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM