Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Jaap Vedder overleden

Voorzitter en erelid van de NVORWO,
de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-WiskundeOnderwijs.

Op 21 oktober is Jaap Vedder na een zware strijd overleden.

Jaap, een markant figuur in rekenland.
De optimist, strijdbaar, gedreven, onvermoeibaar.
Een inspirator, bevlogen, charmant en gastvrij.
Hij had er vertrouwen in dat dingen maakbaar zijn.
Jaap zag en zocht altijd naar kansen en mogelijkheden.
Hij was een meester in het verbinden van mensen.
Hij hoorde of had een idee, verzamelde mensen om zich heen en gebruikte zijn netwerk om het doel te bereiken.
Een echte bestuurder, maar met hart voor de inhoud.
Hij heeft veel betekend voor het reken-wiskunde onderwijs in Nederland, van primair onderwijs tot en met wetenschappelijk onderwijs.

Jaap zat in veel commissies, waaronder de verschillende vaststellingscommissies rond de referentieniveaus. Ook heeft hij een grote positieve bijdrage geleverd aan het verbinden van mensen met verschillende visies op het rekenonderwijs, waaronder de discussie tussen traditioneel- en realistisch rekenonderwijs. Jaap had zeker een mening, maar oordeelde niet en gaf alle ruimte aan de meningen van anderen, hij ging voor verbinding.

Als voorzitter van de NVORWO heeft Jaap veel voor elkaar gekregen door zijn neus voor plekken waar subsidie te vinden is en daarmee anderen de kans gegeven hun kennis en creativiteit voor het rekenonderwijs in te zetten. Jaap had een duidelijk beeld van wat er in het rekenonderwijs moet gebeuren:
• Kinderen hebben recht op goed en leuk rekenonderwijs.
• Elk kind verdient een goede meester of juf.
• En de basis daarvoor is professionalisering van leraren.

De projecten waaraan hij een grote bijdrage heeft geleverd, getuigen hiervan: zoals de boeken en scholing rond het protocol ERWD voor het basisonderwijs, het vmbo en mbo, met als idee dat betere leraren zullen zorgen voor minder ernstige rekenproblemen; een aanvullend boek daarop voor studenten op de Pabo; de Kennisbank rekenen; en het Bartjens rekendictee.
Het 10e Bartjens Rekendictee vindt plaats precies een maand na zijn overlijden, op 21 november. Zonder Jaap was dit dictee al die jaren niet mogelijk geweest. Hij had gehoopt dat hij er nog bij zou kunnen zijn.
Hij wilde heel graag dat het dictee wordt voortgezet, met leraren, studenten en leerlingen uit alle onderwijsvormen. Binnen de NVORWO gaan we door met de koers van Jaap.
Hij heeft ons adviezen en suggesties meegegeven!

Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
[Bram Vermeulen]

Jaap Vedder heeft een steen verlegd in de rivier van rekenonderwijs,
De stroom zal nooit meer dezelfde weg nog gaan.

Namens het bestuur van de NVORWO,
Anneke Noteboom, An te Selle en Cathe Notten

Op www.volgensbartjens.nl vind je een interview dat Corinne Harten deze zomer nog met Jaap heeft gehouden, naar aanleiding van zijn erelidmaatschap van de NVORWO.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM