Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 168 – Veldraadpleging conceptsyllabus rekenen vo/mbo (CvTE)

Het College voor Toetsen en Examens raadpleegt het onderwijsveld over de conceptsyllabus/toetswijzer rekenen voor VO en mbo. U kunt zich aanmelden voor de digitale veldraadpleging van 2 maart tot en met 26 maart 2015 en de fysieke raadpleging op 24 maart 2015.

Achtergrond

In mei 2014 heeft de commissie Bosker haar rapport gepresenteerd met aanbevelingen voor verbeteringen van de ontwikkeling, organisatie, inhoud en afnamecondities van de rekentoets vo en het centraal examen rekenen mbo.
De commissie Bosker beveelt aan de twee toetsen naar elkaar toe te laten groeien en één gezamenlijke syllabus rekenen te ontwikkelen voor VO en mbo voor de referentieniveaus 2F en 3F.

Syllabus rekenen VO, mbo, 2F en 3F

Op verzoek van het Ministerie van OCW is in september 2014 door het CvTE een syllabuscommissie rekenen ingesteld om één syllabus te ontwikkelen. De commissie – die bestaat uit docenten uit VO, mbo, pabo, ondersteund door Cito en SLO – heeft in februari 2015 een conceptsyllabus opgeleverd.
De syllabus is bedoeld voor docenten in VO en mbo, rekencoördinatoren, uitgevers, (na)scholers en opleiders, toetsconstructeurs, en andere geïnteresseerden.

Veldraadpleging

De conceptsyllabus wordt met een toelichting zowel via een digitale als fysieke veldraadpleging voorgelegd aan docenten, rekenexperts en andere belanghebbenden.
De resultaten van deze digitale veldraadpleging worden door de commissie afgewogen en verwerkt in een volgende versie van de syllabus die in april door het College van Toetsen en Examens zal worden vastgesteld en daarna aan het ministerie zal worden aangeboden.

U kunt van 2 maart tot en met 26 maart 2015 uw mening geven over deze conceptsyllabus door het invullen van een enquête. Ook voor de fysieke raadpleging op 24 maart 2015 kunt u zich via onderstaande link aanmelden.

Aanmelden digitale en/of fysieke veld raadpleging

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM