Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 192 – Vakantiecursus Wiskunde 2015: Dit is triviaal21 en 22 augustus 2015, CWI Amsterdam – 28 en 29 augustus 2015, TU Eindhoven

Voor leraren exacte vakken aan het havo, vwo of hbo, voor leerlingen en voor andere belangstellenden organiseert het Platform Wiskunde Nederland (PWN) in 2015 een vakantiecursus met als thema: ‘Dit is triviaal’.

Het programma van de 69’ste vakantiecursus is echter allerminst triviaal. Het zal dit jaar voor een deel bestaan uit voordrachten die min of meer direct met het VWO programma te maken hebben, en voor een deel uit soms verrassend eenvoudige inkijkjes in de meer geavanceerde wiskunde, die de ene keer laten zien dat een ogenschijnlijk lastige stelling in feite triviaal is, en de andere keer iets dat triviaal lijkt, het helemaal niet is.
Aan bod komen de volgende onderwerpen:
* Priemtweelingen en het ‘polymath’-concept (Frits Beukers)
* ‘Proofs from the BOOK’ voordracht over discrete meetkunde (Aart Blokhuis)
* Niet-trivialiteit van computerberekening van trivialiteiten als ‘een som van positieve getallen is positief’ (Jan Brandts)
* p-adische getallen (Peter Stevenhagen)
* Krommen pletten. Kegelsneden in de Gouden Eeuw (Fokko Jan Dijksterhuis)
* Intuïtie, Inzicht en Bewijs (Aad Goddijn)
* Practicum over complexiteit en algoritmen voor ’triviale problemen'(Benne de Weger)
De vakantiecursus wil ook als nascholing serieus genomen worden, en dat betekent dat we verder gaan dan het aanbieden van een aantal hoorcolleges. Naast de zelfwerkzaamheidsessies zijn er ook altijd interessante gesprekken aan te knopen met degenen die de voordrachten geven, en zijn het diner en de lunch uitstekende gelegenheden voor het leggen van contacten en het opdoen van additionele kennis. Daarnaast is de vakantiecursus ook als professionaliseringsactiviteit aangemeld bij het Lerarenregister.
U kunt zich aanmelden voor deze vakantiecursus op de website
www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus, waar ook een brochure beschikbaar is met nadere informatie en de abstracts van de lezingen.
De vakantiecursus is een initiatief van de NVvW en wordt georganiseerd door het Platform Wiskunde Nederland.De cursus wordt sinds 1946 jaarlijks gegeven.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM