Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 195 – Docenten rekenen vo en mbo: bekwaam, maar ook bevoegd?

In het voortgezet onderwijs en in het mbo is behoefte aan goede rekendocenten, of misschien nog iets subtieler geformuleerd: behoefte aan docenten die goed rekenonderwijs kunnen geven/ondersteunen. Inmiddels wordt veel nascholing aangeboden
(zie bijv. dit overzicht van de steunpunten taal en rekenen, en zoek op nascholing rekenen mbo bijv.) en is er ook in opdracht van OCW een Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo geschreven, een document dat vooral een uitspraak doet over de noodzakelijke bekwaamheid voor de docent rekenen. Thans wil OCW nog een stap maken door een wettelijke grondslag te creëren middels een zogenaamde ‘conversietabel’, dit is een tabel van schoolvakken waarvoor geen bevoegdheid kan worden behaald via een lerarenopleiding. Rekenen (in vo en mbo) is ook zo’n ‘vak’. In de tabel wordt dan aangegeven welke officiele lerarenopleidingen dan een ‘bevoegdheid’ opleveren voor het vak rekenen. Momenteel wordt er gediscussieerd met de partijen in het veld (waaronder ELWIeR) om welke lerarenopleidingen dit zou gaan en of er evt. nog extra activiteit ondernomen moet worden (bijv. in het gebied van de nascholing). We zullen berichten als hier meer over bekend is.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM