Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 215 – Landelijke rekencoördinator Dag (po) op 11 maart a.s.

Er is nog plek voor rekencoördinatoren (po) tijdens de Nationale Rekencoördinator Dag 2016 op 11 maart a.s.

Rekenen op de basisschool heeft ruime aandacht, er wordt veel tijd aan besteed,
en kent een sterke traditie wat betreft schoolboeken, didactiek, leerlingvolgsysteem, en dergelijke.

Als we naar (alle) kerndoelen voor het basisonderwijs kijken zien we dat er voor het behalen van die kerndoelen kruisbestuivingen mogelijk zijn,
waarbij voor rekenen mogelijkheden liggen in onder andere taal en onderzoekend & ontwerpend leren.

Op 11 maart 2016 staat deze conferentie stil bij het ‘vak’ rekencoördinator en is er aandacht voor
nieuwe ontwikkelingen en uitwisseling van ervaringen.
Naast deze traditionele inhoud van de NRCD (aandacht voor de taak van de rekencoördinator)
wordt aandacht besteed aan de kruisbestuivingsmogelijkheden van taal en onderzoekend en ontwerpend leren.

Inschrijven (95 euro): http://www.fisme.uu.nl/rekenweb/nrcd/2016/

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM