Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 246 – Verslag Kennisbasis toetsing pabo 31-3 j.l.

Donderdag 31 maart 2016 zijn 25 RW-docenten van de Pabo’s in Nederland op de Christelijke Hogeschool Ede in de gelegenheid gesteld om zelf een landelijke kennisbasis toets (LKT) te maken onder toetscondities. De docenten kwamen van Saxion, Stenden, hogeschool Leiden,VIAA, Driestar, CHE, Hanzehogeschool, Iselinge, HU, HvA, Windesheim, Inholland, KPZ, Fontys, Thomas More en de HR.
Pabo-studenten krijgen normaliter voor de LKT-RW 3 uur de tijd om 66 vragen te maken (was voorheen 75 toetsvragen).
De RW-docenten van de Pabo’s hadden voor de toets ruim 2 uur nodig in opperste concentratie.
Alle RW-Pabo-docenten hebben het maken van de LKT als zeer leerzaam en zinvol ervaren en zeker voor herhaling vatbaar.
In de middag werd er na de uiteenzetting van de cesuur-bepaling door de heer Douwe Jan Douwes (Stenden) van de vaststellingscommissie en door de hoofdredacteur Dirk de Vries (Hanze) uitgebreid ingegaan op de die ochtend gemaakte toets. Dit leverde mooie inhoudelijke discussies op.

Tot slot werd er die middag in groepjes (at random ingedeeld) stilgestaan op de voorbereiding per hogeschool bij de LKT-RW. Hieronder puntsgewijs een kort verslag met (gouden) tips.
– Tussentijds RW-toetsen > gestructureerd aanbod > zorgt ook voor inhoudelijke discussie
– Gemotiveerde/hoger opgeleide studenten aannemen op de Pabo 🙂
– Studenten (aan)leren probleemoplossend te werken.
– Workshops geven voor de studenten kort voor de LKT-toetsafname.
– Veel oefenvragen laten maken.
– Studenten activeren/studiehouding aanleren > oude vragen recyclen
– Vlak voor de officiële toetsafname thuis 3 uur een oefentoets laten maken > zelf informatie zoeken. NB niet meteen (zonder voorbereiding) de oefentoets maken!
– Wiscatgrens optrekken naar 120.
– Bij niet halen van de LKT > ondersteuning aanbieden (door top-docenten)
– Per periode RW-toets of per semester?
– RW-leerstof en huiswerk meegeven.

Lees meer

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM