Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Alert 249: Overgang PO naar VO voor rekenen-wiskunde

PO en VO overbruggenHoewel er veel initiatieven zijn die bijdragen aan de versoepeling van de overgang van PO naar VO voor rekenen-wiskunde, blijken er toch nog (te) veel knelpunten en vragen te bestaan. De NVORWO, de NVvW en SLO brengen gezamenlijk de bestaande achtergrondinformatie, handvatten en mooie voorbeelden in kaart en willen die waar wenselijk, verder aanvullen. De inhoud van de informatie, en de wijze van beschikbaar stellen hiervan wordt mede bepaald door de wensen en behoeften van leraren en docenten uit de praktijk. Dit zijn diegenen die in het PO en VO het reken- en/of wiskundeonderwijs verzorgen: leerkrachten uit groep 7 en 8, onderbouwdocenten die reken- en/of wiskundeonderwijs geven, maar ook rekencoördinatoren.
Wilt u uw mening, vragen en ervaringen over de aansluiting tussen PO en VO op het gebied van rekenen-wiskunde met ons delen?
Door het invullen van deze digitale vragenlijst draagt u bij aan het vaststellen van de inhoudelijke invulling van een bij de praktijk passende publicatie.
Verder zullen we nagaan op welke manier we leerkrachten, docenten en leerlingen verder kunnen ondersteunen, afhankelijk van wat uit de vragenlijst naar boven komt.
Het invullen kost ongeveer 10-15 minuten en kan tot en met vrijdag 27 mei aanstaande.
Klik om naar de vragenlijst te gaan.
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!
Wij zorgen dat u er beter van wordt!
Francis Meester (voorzitter NVORWO)
Swier Garst (voorzitter NVvW)
Anneke Noteboom (projectleider vanuit SLO)

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM