Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Ed de Moor overleden

Op dinsdag 6 december is onze oud-collega dr. Ed de Moor overleden. Ed was een eminent reken-wiskundedidacticus. Vanaf het eerste uur betrokken bij Wiskobas strekten zijn activiteiten zich uit over de volle breedte van reken-wiskundeonderwijs. “Algebra en meetkunde”, zoals hij wiskunde vaak omschreef, en de geschiedenis ervan, bleven voor hem een onderzoeksgebied bij uitstek. Zijn onderzoek mondde in 1999 uit in een monumentaal proefschrift met de titel “Van vormleer naar realistische meetkunde”.

Na de beëindiging van het Wiskobas-project richtte Ed het Panama-project in. Dit project begon als professionaliseringsproject voor lerarenopleiders en leeft nog altijd voort in de jaarlijkse Panama-conferenties. Panama bood Ed ook de gelegenheid zijn inspirerende ideeën over de ontwikkeling van de pabo te delen met opleiders en andere belanghebbenden.

Bovendien heeft Ed zich al vroeg ingezet voor een vakinhoudelijk expert in de school, de rekencoördinator. Hij zag als een van de eersten in dat juist een dergelijke inhoudelijke expert een geweldige bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het vak in de basisschool.
Behalve op academisch niveau was Ed zeer actief in het onderwijsveld: hij publiceerde samen met Marjolein Kool de boeken Rekenen is leuker dan/als je denkt (2009) en Alledaags rekenen (2016), die een groot en breed publiek bereiken.

Hij was als “sommenmaker” betrokken bij Rekenbeter.nl, de grootste rekensite van Nederland. Bestuurlijk was Ed nauw betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-wiskundeonderwijs (NVORWO), waarvan hij oprichter en later erelid was.

panama

Panama

nvorwo

ELWIeR en Ecent als één STEM