Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Symposium Current Issues in Dutch Mathematics Education – 10 mei 2017

Op woens­dag 10 mei 2017, vindt op het Freuden­thal Insti­tuut in Utrecht een symposi­um plaats ter gelegen­heid van het bezoek van Catheri­ne Lewis aan Neder­land. Het symposi­um, dat in het Engels zal worden gehou­den, heeft als onder­werp: Current Issues in Dutch Mathema­tics Educati­on.

Programma:

  • Develo­ping Mathema­tical Thin­king is a Team Sport, Marjo­lein Kool
  • Mathema­tical Thin­king in Dutch Reform Curricu­la: Theory and Prac­tice, Paul Drij­vers
  • Braille-dependent Students reading Mathematical Expressions, Annemiek van Leendert
  • Analy­tic Geome­try, the role of (free) vectors,  Nellie Verhoef
  • Japane­se Tea­ching Through Problem-Solving to Build U.S. Reforms, Catheri­ne Lewis
  • Informal discussion, Chaired by Sui Lin Goei en Wouter van Joolingen

Het symposi­um is gratis toegan­kelijk. Regi­stratie is echter ver­plicht. Volg deze link voor meer informa­tie over dit symposi­um.

ELWIeR en Ecent als één STEM