Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Terugblik op boekpresentatie handboek natuurkundedidactiek

Op 11 mei zijn de eerste exemplaren van het handboek natuurkundedidactiek uitgereikt. Henk Tober, vakdidacticus aan de Hogeschool Utrecht, kreeg een exemplaar als vertegenwoordiger van de lerarenopleidingen aan de hogescholen. Gjalt Prins, onderwijsdirecteur van het Freudenthal Instituut, kreeg eveneens een exemplaar als vertegenwoordiger van de universitaire lerarenopleidingen.

Diverse sprekers gaven een korte impressie van de rol die het boek volgens hen kon spelen. Eva Busekool, als student de vertegenwoordiger van de belangrijkste doelgroep, gaf aan dat ze het boek goed kon gebruiken met praktische tips, als naslag en ook als ingang naar literatuur. Anderen gaven aan dat het boek geen eindpunt moet zijn maar een start, met de website als verbinding van het boek met geconsolideerde bestaande kennis naar de vernieuwingen die in het onderwijs gaande zijn.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst!

 

ELWIeR en Ecent als één STEM