Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Agenda ELWIeR

  • ELWIeR = Expertisecentrum Lerarenopleiding Wiskunde en Rekenen
  • Zie ook Agenda Ecent

Veel interessant nieuws is te vinden via de Wiskunde persdienst (een samenwerking tussen Platform Wiskunde Nederland, NVvW, hogescholen en universiteiten).

2021

Vanaf 2021 wordt het nieuws niet meer ‘met de hand’ bijgehouden. Zie verder de ELWIeR Agenda.

2020

9 en 10 jan. Panama conferentie (Woudschoten)
13 maa. Nationale rekencoördinator Dag (Utrecht)
25 maa. Grote Rekendag (voor basisscholen)
15 mei ELWIeR en Ecent jaarlijkse conferentie

2019

19 aug. Utrecht Summerschool mathematics education
23 en 24 aug. Vakantiecursus PWN 2019
2 okt. Grote Wetenschapsdag (voor basisscholen)
7 okt. Educating-the-educators conferentie (voor lerarenopleiders/nascholers)
1 nov. Woudschoten Chemie Conferentie
15 nov. Nibi conferentie
13 dec. Conferentie Werkgroep Natuurkunde Didactiek

Andere agenda- en nieuwsbronnen w.b. wiskunde en rekenen

ELWIeR en Ecent als één STEM