Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Seksuele vorming voor de Pabo

Vanaf 1 december 2012 moeten basisscholen verplicht lessen geven over seksualiteit en seksuele diversiteit. Om aankomende leerkrachten beter voor te bereiden op de beroepspraktijk, heeft Rutgers WPF nu een lespakket voor de pabo samengesteld. Het lespakket is online beschikbaar via de website www.seksuelevorming.nl.

Het lespakket is in nauwe samenwerking met de Marnix Academie ontwikkeld. Daarnaast hebben diverse andere pabo-docenten meegedacht over de inpassing van het lespakket in het pabo-onderwijs.
Met de verschillende opdrachten en werkvormen in het lespakket kunnen docenten zelf een les of lessenserie relationele en seksuele vorming samenstellen. Probleemgestuurd leren is steeds het uitgangspunt, en in elke module staat vermeld hoe deze aansluit bij de kerndoelen van het basisonderwijs en de SBL-competenties van (aankomende) leerkrachten. Studenten leren onder meer een veilig klimaat creëren in de klas, in te spelen op situaties rond seksualiteit en relaties, seksueel gedrag beter te duiden, in lessen aan te sluiten bij de beleving en het ontwikkelingsniveau van een kind en beter om te gaan met gevoeligheden of weerstanden bij ouders.
Het lespakket is getest in negen klassen van vijf verschillende Pabo’s. De docenten vinden het lesmateriaal duidelijk en relevant. De studenten blijken gemotiveerd om de lessen te volgen. Ze laten op alle modulen positieve veranderingen zien in hun beroepshouding en rekenen het na de lessen meer tot hun taak om relationele en seksuele vorming te geven. Daarnaast krijgen ze meer zelfvertrouwen dat ze dat ook inderdaad kunnen.

Links

ELWIeR en Ecent als één STEM