Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vacature lector Didactiek van de Bètavakken – HvA

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voor het lectoraat Didactiek van de Bètavakken van het Kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding op zoek naar een

lector (0,6 – 0,8 fte)

De functie
De bètavakken vormen een uitdaging voor onze nieuwsgierigheid, een fundament voor onze economie en een bron voor potentiële oplossingen voor globale uitdagingen als digitalisering van de samenleving, klimaat, voeding, duurzaamheid en gezondheid. Hoe kan het bètaonderwijs kinderen inspireren en pubers een goed fundament geven voor banen van de toekomst?

Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken is gericht op het verzamelen, ontwikkelen en toepasbaar maken van vakdidactische kennis en inzichten voor de bèta (STEM) vakken in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Projecten worden opgezet en uitgevoerd in nauwe samenwerking met academische opleidingsscholen en instituten als Science Center Nemo en het wetenschapsknooppunt van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is er aansluiting bij de regionale expertisecentra voor Wetenschap en Techniek. Het betrekken van de mogelijkheden die een grote stad als Amsterdam biedt staat in veel projecten centraal. Het lectoraat draagt bij aan de ontwikkeling van het HvA (speerpunt) onderzoeksprogramma Urban Education.

Vanuit het lectoraat wordt in de context van het bètaonderwijs onderzoek gedaan naar onder andere:

 • Effectieve didactieken voor onderzoekend en ontwerpend leren;
 • Het ontwikkelen van betrouwbare en valide toetsmaterialen;
 • De doorlopende leerlijn van wetenschap en techniekonderwijs in het basisonderwijs naar de bèta- en techniekvakken in het vervolgonderwijs.

Daarnaast biedt het lectoraat inhoudelijke ondersteuning aan projecten ten behoeve van het bètaonderwijs en professionalisering van leraren door:

 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van bèta-vakdidactiek in de bachelor- en masterlerarenopleidingen en de aansluiting van het onderwijs aan actuele ontwikkelingen;
 • Het leveren van een bijdrage aan de vakdidactische onderzoekslijn in de opleidingen ter ondersteuning van docent- en studentonderzoek;
 • Het verzorgen van professionaliseringstrajecten in het onderwijsveld;
 • Het ontsluiten van kennis in de vorm van (internationale) wetenschappelijke en vakgerichte publicaties.

Zij zoeken

De lector

 • is gepromoveerd op een voor dit lectoraat relevant onderwerp;
 • heeft ruime ervaring als onderzoeker en beschikt over een aantoonbare (inter)nationale oriëntatie op de didactiek van de bèta (STEM) vakken;
 • heeft (inter)nationaal gezag op het onderzoeksgebied hetgeen blijkt uit publicaties in wetenschappelijke tijdschriften;
 • is thuis in actuele maatschappelijke en onderwijskundige vraagstukken en discussies in het onderwijsveld;
 • heeft relevante relaties in de wetenschap en het onderwijsveld;
 • is in staat om op basis van onderzoeksresultaten bij te dragen aan innovatie van onderwijs;
 • is in staat om bij te dragen aan het scholen en begeleiden van studenten en docenten;
 • heeft ervaring met het verwerven van middelen uit de tweede en derde geldstroom, met het dragen van financiële verantwoordelijkheid en het afwikkelen van aangegane verplichtingen;
 • is in staat om functioneel leiding te geven aan onderzoeks-/ontwikkelteams (zowel inhoudelijk als organisatorisch);
 • is in staat om in een team van lectoren bij te dragen aan de visie op strategische, tactische en operationele vraagstukken;
 • is ondernemend, organisatiegevoelig, resultaatgericht en beschikt over overtuigingskracht.

Het Kenniscentrum
Het lectoraat is gepositioneerd in het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. Het Kenniscentrum van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding bestaat uit een team van een hoogleraar-onderzoeksdirecteur, een hoofd Kenniscentrum, lectoren, hogeschool (hoofd)docenten, promovendi en ondersteunende medewerkers. Tot de werkzaamheden van het Kenniscentrum behoren het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het leveren van een bijdrage aan verbetering en innovatie van de educatieve opleidingen en het werkveld. Het onderzoeksprogramma van het kenniscentrum is het ‘onderwijzen en opvoeden in een grootstedelijke context’, aangeduid met de term ‘Urban Education’… lees verder 

ELWIeR en Ecent als één STEM