Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Hoe kun je leren ondersteunen met video?

De docenten van U-Talent gebruiken steeds vaker video’s in hun onderwijs, en wilden daarom weten hoe je video’s effectief in kunt zetten in de klas. Zij hebben dit samen met onderzoeker Winnifred Wijnker van het Freudenthal Instituut onderzocht, in een door de NRO gefinancierd project.

Het onderzoek

Er zijn veertien video’s onderzocht die de docenten in 2016-2017 gebruikten in hun onderwijs en er deden 233 leerlingen mee aan het onderzoek. Het onderzoek bestond uit interviews met de docenten over hun beoogde doel van de video-inzet, videoanalyses op structuur en gebruik van beeld en geluid, en leerlingen-evaluaties. Voor en na het kijken van de video vulden de leerlingen een enquête in, waarin ze aangaven in hoeverre ze het eens waren met vijf stellingen. De stellingen waren afhankelijk van de doelstellingen die de docent met de video voor ogen had.

De resultaten

Video Zoek Het Uit! AardeDocenten hebben bij het kiezen van een video vaak nog geen concreet doel voor ogen. De Klokhuis video bleek bijvoorbeeld goed te werken om leerlingen te motiveren. Dit kwam waarschijnlijk doordat de presentator de kijker meeneemt op een zoektocht. En de Dr. Quantum video werkte goed om leerlingen nieuwe kennis bij te brengen. Dit kwam waarschijnlijk doordat de video een professionele uitstraling heeft en daarmee vertrouwen en geloofwaardigheid afdwingt.

De conclusies

Het is goed om te bedenken voor welk doel je een video wilt gebruiken, voordat je op zoek gaat naar een video om in je onderwijs te gebruiken. Bij de video’s die onderzocht zijn bleek dat professioneel geproduceerde video’s met veel informatie, het beste de doelstelling ondersteunen om het kennisniveau van leerlingen te verhogen. Als de doelstelling is om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten, kun je het beste video’s gebruiken waarin sturende authentieke vragen gesteld worden.

Meer weten?

Voorbeeld van een video met sturende authentieke vragen (Klokhuis van 6.00-12.30 min)): Bekijk het filmpje Zoek Het Uit! Aarde

Voorbeeld van een professioneel geproduceerde video met veel informatie (Dr. Quantum):

 

ELWIeR en Ecent als één STEM