Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Aftrap landelijke HAN-minor Omgevingsgericht ProjectOnderwijs op het Emelwerda College, Emmeloord

Maandag 5 februari 2018 is de HAN-minor Omgevingsgericht ProjectOnderwijs feestelijk van start gegaan met een bijeenkomst op het Emelwerda College, technasium en Bèta Challenge school in Emmeloord. Directeur Marga Sijboom-Hassing opende de middag. Leerlingen afkomstig van het Emelwerda College en het Johannes Fontanus College in Barneveld verzorgden diverse presentaties. Zij volgen het technasium of het Bèta Challenge-programma. Ook volgend jaar wordt deze minor weer aangeboden, de minor is toegankelijk voor studenten van 2e graads lerarenopleidingen, α, β of γ , die affiniteit hebben met technologie of techniek.

 

Feestelijke start minor op het Emelwerda College. V.l.n.r. W. Zwennis, netwerkcoach Stichting Technasium, Hester Pannekoek (student lerarenopleiding Wiskunde Windesheim, loopt stage bij het Johannes Fontanus College in Barneveld), Jacques de Goede (projectleider/coördinator minor bij de HAN), Myrthe Friso (student lerarenopleiding Wiskunde Windesheim, loopt stage bij het Emelwerda College in Emmeloord), Ria Sluiter, directeur Stichting Technasium, en Marieke Rinket  van Bèta Challenge Consortium. (foto Ko Schmidt (JFC))

 

De coachende leraar

Aanleiding voor de bijeenkomst was de start van een nieuwe minor. Stichting Technasium, Bèta Challenge en HAN ILS hebben in nauwe samenwerking een minor ontwikkeld voor studenten aan een tweedegraads lerarenopleiding met affiniteit voor technologie of techniek.

Doel van de minor Omgevingsgericht ProjectOnderwijs is docenten in opleiding de competenties mee te geven die hen voorbereiden op de rol van de docent in de (nabije!) toekomst: de coachende leraar.

 

Gevarieerd programma

De betrokken studenten volgen stage op een Technasium (Onderzoek & Ontwerpen), Bèta Challenge school (Techniek & Toepassing) of MBO (techniek/technologie). Daarnaast bezoeken ze bedrijven. Op basis van de bedrijfsoriëntaties en een reëel probleem vanuit het bedrijf ontwikkelen ze een project voor leerlingen.

De studenten volgen trainingen/workshops  van de Stichting Technasium, Bèta Challenge Consortium of vanuit de HAN

Onderwerpen:

–              EduScrum
–              Omgang met bedrijven (do’s and dont’s)
–              Onderzoek- en Ontwerpprincipes
–              Introductie Technasium-onderwijs
–              Schrijven van een O&O-project
–              Begeleiden bij het opstellen van een Plan van Aanpak
–              Gesprekstechnieken
–              Beoordelen en evalueren van projecten
–              Leggen en onderhouden van bedrijfscontacten
–              Omgaan met verschillen: Human Dynamics
–              Creatieve Denktechnieken
–              LoopbaanOriëntatie en Begeleiding
–              Kennismaking met RIJk-onderwijs
–              Samenwerking vo/mbo/hbo/wo en bedrijfsleven.

O&O certificaat

Al met al een zeer gevarieerd programma en aanbod. De betrokken studenten zijn dan ook heel tevreden over de nieuwe HAN-minor Omgevingsgericht ProjectOnderwijs. Na voltooiing krijgen ze het certificaat docent O&O, zodat ze na hun diplomering aangesteld kunnen worden als docent O&O (havo/vwo) of T&T (vmbo-t/glw).

ELWIeR en Ecent als één STEM