Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Onderwijsassistent

In de opleiding tot onderwijsassistent (mbo niveau 4, zie ook SBB) wordt aandacht besteed aan STEM-vaardigheden, o.a. rekenen/wiskunde en natuur/techniek.

De laatste jaren (vanaf 2016) zijn diverse ROC’s extra actief om meer tijd en ruimte te creëren voor techniek binnen deze opleiding (evt. als keuzedeel), om studenten beter voor te bereiden voor ‘wetenschap en technologie’ en ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ (o.a. Friesland College, ROC Nijmegen, ROC van Twente, ROC van Amsterdam, ROC Midden Nederland).

Motieven en doelstellingen van de diverse initiatieven zijn verschillend. Soms is het gericht op programmeren (of meer algemeen ‘computational thinking’), soms op het enthousiasmeren van basisschoolleerlingen voor moderne techniek, soms op onderzoekend en ontwerpend leren.
Een doel kan ook zijn de arbeidsmarktpositie van onderwijsassistenten te versterken.

Techniek vraagt om extra handen, zowel bij het beheren en op peil houden van middelen en materialen, als bij de uitvoering en begeleiding van experimenten en proefjes. Basisschoolleerkrachten hebben weinig tijd voor techniek. Onderwijsassistenten zouden hier voor taakverlichting kunnen zorgen.

In het najaar van 2018 wordt – vanuit ecent.nl en wentindeklas.nl – een studiemiddag georganiseerd om de verschillende initiatieven naast elkaar te leggen en van elkaar te leren.

Dinsdag 25 september 2018, 14:00-16:00

Locatie: Utrecht

Opgeven (gratis)

Organisatie:

cent w-en-t-indeklas techyourfuture
Ecent WenTindeklas.nl (PBT) TechYourFuture

Locatie: ROC MN, Vondellaan, Utrecht (makkelijk bereikbaar met trein, VaartscheRijn)

Voorlopig Programma

14:00 Opening
14:20-15:20 Presentaties van lopende initiatieven

 • ROC Midden Nederland
  Initiatiefnemer van deze middag, vanuit de opleiding onderwijsassistent bezig met een verdere invulling van een keuzedeel op het gebied van wetenschap & technologie
  Mario de Jong
 • ROC van Twente
  o.a. bezig met een pilot (2018-2019) rond het keuzedeel “Technologie in het basisonderwijs”.
  Anika Embrechts
 • Friesland College
  o.a. bezig met een (door vhto ondersteund) project ‘Assisst the Teacher’, en
  zie ook de Facebook pagina Make it Move
  Jos Linneman, Linda Derksen
15:20-15:45 Discussie
15:45-16:00 Concrete vervolgstappen

Informatie: ktwt@uu.nl

Opgeven (gratis)

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM