Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Senior Onderzoeker HU

Draag jij samen met ons bij aan hoogwaardig praktijkonderzoek op het gebied van Bèta- en Technologiedidactiek?

Lectoraat Bèta- en Technologiedidactiek
De onderzoeksgroep bèta- en technologiedidactiek van het Kenniscentrum Leren en Innoveren draagt bij aan de ontwikkeling van kennis, onderwijspraktijk en -beleid op het gebied van bèta- en technologieonderwijs. Het werk van de groep richt zich vooral op leerinhouden rond duurzaamheid en technologie. Actuele onderzoeksthemas zijn:

  • Inclusief en taalgericht vakonderwijs in het leergebied mens en natuur (po en pabo);
  • Interesseontwikkeling en keuze voor bèta-technische profielen (vmbo);
  • Vakverbinding en interdisciplinariteit in het vo en in de vo-lerarenopleidingen;
  • Project- en probleemgestuurd onderwijs in de bèta-technische hbo-opleidingen.

Het onderzoek levert enerzijds inzichten op ten behoeve van de onderwijspraktijk in po, vo en hbo, en draagt anderzijds bij aan onderzoeksmatige professionalisering van studenten en docenten van de HU.

Als Senior Onderzoeker
In deze functie bestaan je werkzaamheden allereerst uit het acquireren, begeleiden en uitvoeren van vakdidactisch onderzoek rond bèta- en technologiedidactische vragen. Per direct zul je als uitvoerder betrokken zijn bij twee projecten op het gebied van taalgericht vakonderwijs in resp. po en vmbo. Daarnaast draag je bij aan de onderzoeksinhoudelijke en methodologische scholing en begeleiding van aankomende onderzoekers en promovendi. Ten slotte ondersteun je de lector bij het leiden van de onderzoeksgroep; je verzorgt de inhoudelijke organisatie van lectoraatsactiviteiten en je draagt bij aan de ontwikkeling van het lectoraat binnen het Kenniscentrum Leren en Innoveren. Vooralsnog betreft het een tijdelijke functie. Mogelijk kan de functie op termijn worden uitgebreid met structurele onderwijstaken binnen een van onderwijsinstituten van de Hogeschool, in dat geval behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden….<< lees verder >>

ELWIeR en Ecent als één STEM