Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Talentenkracht

TalentenKracht was een onderzoekprogramma (2006-2015) van zeven universiteiten naar de talenten van kinderen (3-14 jaar) op het gebied van wetenschap en techniek. Een en ander was opgezet om professionals en ouders de inzichten en instrumenten te geven voor deze talentontwikkeling. Fase 1: 2006-2011; Fase 2: 2012-2015 – enkele aio-onderzoeken.

Direct naar het lesmateriaal (video’s, modules, e.d.)

In januari 2006 werd onderzoek gestart naar de talenten van jonge kinderen onder de naam Talentenkracht. Doel was een antwoord te vinden op de vraag welke talenten, mogelijkheden en kwaliteiten kinderen in de leeftijd van 3-5 jaar hebben, hoe talenten op verschillende gebieden onderling verweven zijn en op welke manier deze talenten verder ontwikkeld zouden kunnen worden. In het bijzonder: vertonen kinderen in de leeftijd van 3-5 jaar talenten op gebieden als logisch nadenken, redeneren en ruimtelijk inzicht?

Aan het project werkte een interdisciplinaire groep wetenschappers mee op het gebied van de pedagogiek, (neuro en ontwikkelings)psychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving.

Universiteit van Amsterdam Hoe leren jonge kinderen over wetenschap en techniek en wat is logisch redeneren?
Katholieke Universiteit Leuven Bevorderen deskundigheid en attitudes van leerkrachten voor W&T en de kracht van “self organising learning environments”.

Website Universiteit Leuven

Rijksuniversiteit Groningen Op zoek naar talentmomenten in de klas.

Website RU Groningen

Universiteit Leiden Neurocognitieve bouwstenen van bètaleren; ontwikkeling van een training voor ouders en leerkracht.

Website Universiteit Leiden<

Radboud Universiteit Nijmegen Relatie tussen taal en de ontwikkeling van getalbegrip en rekenvaardigheid.

Website Radboud Universiteit

Universiteit Utrecht De ontwikkeling van bètatalenten van jonge kinderen.
De Satelliet Universiteit Utrecht werd uitgevoerd door Freudenthal Instituut, 2006-2011. Doel: Talenten van jonge kinderen op het bèta-gebied in beeld te brengen.
Vrije Universiteit Ontwikkeling van bètatalent.
VU Amsterdam
Het materiaal van Talentenkracht wordt ruim na het beëindigen van het project nog steeds gebruikt, en daarom zijn er ook toekomstplannen.

 • Extra videomateriaal beschikbaar maken (direct bruikbaar binnen de pabo, en op roc’s)
 • Uitbreiding van de online versie van het 100-activiteiten boek. O.a. d.m.v. illustratie met interviews met kinderen.

Verwijzingen

Een reactie to “Talentenkracht”

 1. Marian Steverink

  Wij willen graag actuele filmpjes zoals de filmpjes van 20 jaar geleden:
  Rikash,
  Paul en Necmiye
  Filmpjes van goede diagnostische gesprekken zoals de video van Joyce (door Maarten Dolk)

  Groet,
  Marian Steverink
  Iselinge Hogeschool
  Doetinchem

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM