Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vacature docent rekenen-wiskunde (0,6 fte) bij het instituut HAN Pabo


De Faculteit Educatie zoekt voor het instituut HAN Pabo voor de campus in Arnhem en in Nijmegen een

Opleidingsdocent Pabo

met als specifieke deskundigheid

 

  • Rekenen & Wiskunde

 “In vertrouwen samenwerken aan leren en innoveren”

Het instituut HAN Pabo wil kritische, lerende en nieuwsgierige professionals opleiden. We werken in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld. Het beroepsbeeld van de leraar, de visie op leren en opleiden en de uitgangspunten van “samen opleiden” zijn hierbij leidend. De Pabo maakt een ontwikkeling door waarbij na implementatie van het permeabele curriculum nu de interne organisatie wordt aangepast. Een aanpassing om te komen tot een heldere structuur met kortere lijnen, eigenaarschap op de juiste plek en minder coördinatietijd. Een aanpassing ook die op een positieve manier moet bijdragen aan de kwaliteitscultuur en het werken volgens de bedoeling.

We kennen 8 onderwijsteams en werken ernaartoe om elk onderwijsteam zoveel mogelijk als een resultaatverantwoordelijk team te laten werken om daarmee betekenisvol onderwijs en optimale professionele ruimte te creëren. Elk team wordt ondersteund door een teamleider en is binnen de aangegeven kaders verantwoordelijk voor de uitvoering en de organisatie van het onderwijs van de Pabo en de communicatie met de studenten en het werkveld hierover. Het team maakt hierbij gebruik van de expertise en de ondersteuning van de programmaleiders, de medewerker kwaliteitszorg, proces- en inzet-coördinatoren, de roostermaker en de expertteams. De docenten in het onderwijsteam zijn specialist op een domein en vaak ook studiecoach. Ze vormen samen met (75-100) studenten en enkele collega’s een leergroep die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Studieloopbaan lijn en de daaraan gehangen onderwijseenheden. Het recht doen aan verschillen tussen studenten is hierbij een uitgangspunt.

 

Wat zijn uw werkzaamheden?
Een belangrijk deel van uw werkzaamheden bestaat uit onderwijsuitvoering en -ontwikkeling, studentbegeleiding en toetsing. U draagt bij aan de onderwijsontwikkeling binnen uw vakgebied. Tevens werkt u eraan om het onderwijs in uw vakspecialisatie binnen de opleiding én het werkveld op een nog hoger niveau te brengen. Inzet op combinaties in taken en vakgebieden heeft onze voorkeur. Gelieve uw voorkeur voor een vakgebied of combinatie van vakgebieden en de gewenste betrekkingsomvang aan te geven bij uw sollicitatie. De omvang van de aanstelling wordt in overleg vastgesteld, maar is minimaal 0,6 fte. U werkt zowel op de locatie Arnhem als de locatie Nijmegen.

 

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Lambregts, Instituutsdirecteur, M 06-44 74 65 51, of mevrouw K. van Weegen, Instituutsdirecteur, M 06-30 71 45 05.

 

 Lees hier de volleidige vacature.

 

 

 

ELWIeR en Ecent als één STEM