Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Practoraat rekenen mbo

Jurriaan Steen, practor Practoraat rekenenDe BVMBO (beroepsvereniging mbo) voert samen met een consortium van een aantal ROC’s bestaande uit Albeda, Deltion en het Summa College het project Rekenpractoraat uit.
Wat is het Practoraat Rekenen?

In juli 2016 is de rekenagenda vo/mbo opgesteld. Aanleiding hiervoor was dat in oktober 2015 besloten is om het meetellen van de rekentoets en het rekenexamen tot nader order uit te stellen. Eén van de genoemde redenen was dat het rekenonderwijs nog niet overal op orde was. Om de motivatie voor rekenen op peil te houden en docenten waar nodig te ondersteunen bij het geven van goed rekenonderwijs, hebben betrokken partijen gezamenlijk de rekenagenda opgesteld.
Eén van de onderdelen van de rekenagenda is het opzetten van een onderzoekspraktijk.
Daar is met het starten van het Practoraat Rekenen gehoor aan gegeven. Het Practoraat Rekenen is opgezet vanuit 3 mbo-instellingen (t.w. Albeda-Rotterdam, Deltion College-Zwolle en Summa College-Eindhoven) en de BVMBO (beroepsvereniging opleiders in het mbo).
Onder het Practoraat valt ook het beste rekenidee van Nederland. Daarnaast zullen we op verschillende manieren veel kennis met elkaar delen, zodat we gebruik kunnen maken van elkaars ideeën, (praktijk)voorbeelden, etc.

Het practoraat Rekenen is gericht op de ontwikkeling van rekenonderwijs. Hierbij staat de vraag “wat is een goede rekenles” centraal. De rekenles waarin studenten de kennis, vaardigheden en kritische attitude opdoen, die nodig zijn om in de samenleving mee te doen, kansen te benutten en weerbaar te zijn tegen mogelijke risico’s.
We inventariseren wat er al aan onderzoek plaatsvindt binnen de scholen, welke werkvormen er gebruikt worden en welke van deze werkvormen resultaat bieden.
Docenten van het consortium en ook docenten van andere mbo-instellingen kunnen onderzoek doen rondom het thema “een goede rekenles”. Vanuit het practoraat is er ruimte vrijgemaakt om docenten te ondersteunen bij hun onderzoek.
De practor voert o.a. de volgende activiteiten uit:

 • Inventariseren van praktijkgerichte onderzoeken op het gebied van rekenen in het mbo;
 • De resultaten van de onderzoeken verspreiden binnen het mbo-werkveld;
 • Initiëren van en/of aandragen van ideeën voor praktijkgerichte onderzoeken, waar in de onderwijspraktijk behoefte aan blijkt;
 • Docent-onderzoekers ondersteunen bij het opzetten van onderzoek, bijvoorbeeld door middel van hulp bij het schrijven van een onderzoeksplan, het meedenken over de onderzoeksmethode, en het helpen met het vinden van financiële middelen voor onderzoek;
 • Begeleiden van docenten die in het kader van bouwsteen 22 ‘De docent kan systematisch en onderzoeksmatig reflecteren op de eigen lespraktijk’ uit het ‘Raamwerk scholing en nascholing rekenen’ in hun opleiding uitvoeren;
 • Scholen van docenten in praktijkgericht onderzoek, bijvoorbeeld door het geven van masterclasses;
 • Verbinden van praktijkgericht onderzoek aan meer theoretisch-wetenschappelijk onderzoek.
 • Jurriaan Steen, practor (Albeda, Rotterdam)
 • Mirjam Bos (Albeda, Rotterdam)
 • Kooske Franken (BVMBO, Albeda, Rotterdam)
 • Johan v/d Akker (Deltion, Zwolle)
 • Martijn van Oirschot (Summa College, Eindhoven)
Boeken dicht, we gaan naar buiten (pdf)

Voorafgaand aan de conferentie taal en rekenen in vo en mbo op 27 november 2018 spreekt de practor van het pas opgerichte Practoraat Rekenen, Jurriaan Steen, zijn practorale rede uit. Het onderwerp van de rede is: Wat is een goede rekenles in het mbo en hoe geef je die?

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM