Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Pabostudenten gezocht voor uitproberen oefenmateriaal voor de landelijke kennistoets rekenen

TORPEDO is een nieuwe digitale oefenomgeving met rekenopgaven op het niveau van de landelijke kennistoets rekenen, gericht op het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen door terug te blikken op de opgavestructuur, oplossingsmanieren en het oplossingsproces van een gemaakte opgave.

In de periode van 15 december tot 15 januari kunnen 300 pabostudenten deelnemen aan een proefronde. TORPEDO gaat ervan uit dat de studenten de basis van het rekenen beheersen en toe zijn aan echte rekenproblemen op het niveau van de landelijke kennisbasistoets.

Ze mogen gratis de volledige inhoud gebruiken op voorwaarde dat ze na afloop van de periode een digitale enquête over hun ervaringen invullen. Die wordt gebruikt om TORPEDO te verbeteren.

Pabodocenten wordt gevraagd om hun derde- en hogerejaars studenten uit te nodigen voor deze proefronde. Doe dit snel, want de studenten kunnen zich tot uiterlijk 10 december 12 uur ’s middags aanmelden via dit inschrijfformulier. Alleen de eerste 300 aanmelders krijgen toegang tot de proefversie van TORPEDO. De 300 gelukkigen ontvangen vóór 15 december een mailtje met een toegangsuitnodiging.

Voor nadere informatie – maar niet om aan te melden voor de proefronde – kunt u contact opnemen met dr. Marjolein Kool, hogeschool hoofddocent rekenen-wiskunde van de Pabo van de Hogeschool Utrecht. Marjolein.kool@hu.nl

 

P.S. TORPEDO wordt ontwikkeld met Comeniusgeld beschikbaar gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. TORPEDO is niet commercieel, eind 2019 komt de bijgestelde oefenomgeving gratis online.

Studenten die zich opgeven voor de proefronde gaan akkoord met het feit dat de gegevens die ze in TORPEDO achterlaten (geanonimiseerd) gebruikt worden voor onderzoek.

ELWIeR en Ecent als één STEM