Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Common European Numeracy Framework

Erasmus+ project

Website: cenf.eu (engels) en hu (nederlands)

Het ontwerpen van een gemeenschappelijk Europees kader voor gecijferdheid (Common European Numeracy Framework) voor docenten, aanbieders van gecijferdheidscursussen, beleidsmakers en politiek verantwoordelijken. En het ontwikkelen van nascholingsmodules voor docenten die volwassenen rekenen en gecijferdheid geven.

Relevantie algemeen

Laaggecijferdheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan 1 miljoen Nederlanders wordt in hun functioneren belemmerd door een gebrek aan praktisch inzicht in getallen, numerieke data en redeneringen op basis van getallen. Het formuleren van een gemeenschappelijk Europees gecijferdheidskader draagt bij aan de bewustwording van deze problematiek.

Relevantie onderwijs

Het project draagt bij aan de discussie welke inhouden van rekenonderwijs in basis-, voortgezet- en middelbaar- (beroeps)onderwijs nu precies relevant zijn in de huidige maatschappij. Een herbezinning op de te grote focus op sommetjes goed of fout maken komt langzaam op gang.

  • Hogeschool Utrecht, Nederland
  • Universiteit van Barcelona, Spanje
  • Universiteit van Limerick, Ierland
  • BFI Oberösterreich Linz, Oostenrijk
  • een gemeenschappelijk Europees kader voor gecijferdheid
  • nascholingscursussen rekenen en gecijferdheid voor het volwassenonderwijs

Implementatie
Naast de deelname van de vier betrokken landen wordt het Common European Numeracy Framework gepresenteerd op tal van internationale conferenties en gedeeld met “stakeholders” in de meeste andere Europese landen. De ontwikkelde nascholingsmodules zullen ook online als een gratis MOOC worden aangeboden.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM