Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Onderzoeken en ontwerpen met 4- tot 14- jarigen

Een boek dat in de pabo lerarenopleiding niet mag ontbreken

In het boek vindt u inspirerende ideeën die zich gemakkelijk laten uitvoeren in de eigen pabo-groep.

Er zijn per leeftijdscategorie zowel voorbeelden van onderzoeken als van ontwerpen, inclusief maken. Daarnaast zijn er een aantal didactische intermezzo’s met praktische tips. Door het boek is zicht te krijgen op wat er aan de andere kant van de overgang basisonderwijs-voortgezet onderwijs gebeurt; dit als startpunt voor een betere aansluiting en samenwerking over en weer.

Bestelinformatie

ELWIeR en Ecent als één STEM