Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vacature – Expert Mens & Natuur en technologie primair onderwijs

SLO heeft als landelijk kenniscentrum leerplanontwikkeling een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland. We ontwikkelen samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. We brengen praktijk, beleid, maatschappelijke ontwikkelingen en onderzoek samen. Onze expertise stellen we beschikbaar aan onderwijs en overheid, bijvoorbeeld in de vorm van leerplannen, tools, voorbeeldlesmaterialen, conferenties en rapporten. SLO ontwikkelt zich tot een organisatie die open en proactief samenwerkt aan het curriculum met leraren, scholen en betrokken partijen. De komende jaren verwachten we te werken aan nieuwe kerndoelen en uitwerkingen.

SLO is voor de sector primair onderwijs op zoek naar een expert wereldoriënterende vakken, met als specifieke achtergrond: Mens & Natuur en technologie (0.8 fte)

In de functie van leerplanontwikkelaar heb je een inhoudelijke en coördinerende rol bij de ontwikkeling van doelen, kaders en instrumenten. Je verbindt op effectieve wijze SLO aan andere organisaties en experts. Je draagt hiermee bij aan de strategische doelen en positionering van SLO.

Deadline 11 maart

Meer informatie (pdf van slo).

ELWIeR en Ecent als één STEM