Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Bespreking proefschrift Edwin van Lacum: Introducing Undergraduate Life Science Students to the Rhetorical Structure of Research Articles

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014

Boersma, K.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen
2014 – 31(1), 79-84

Download pdf

Samenvatting

Op 28 juni 2013 promoveerde Edwin van Lacum aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift waarin hij verslag doet van zijn onderzoek dat zich richtte op de vraag hoe we eerstejaarsstudenten levenswetenschappen kunnen leren onderzoeksartikelen te lezen. In het proefschrift rapporteert hij over de leereffecten van een cursus die zich richtte op introductie en gebruik van een daartoe ontworpen argumentatiestructuur.
Het lezen van wetenschappelijke artikelen wordt veelal opgevat als een generieke vaardigheid die van groot belang is voor de ontwikkeling van ‘scientific literacy’, niet alleen voor onderzoekers, maar ook voor diegenen die als intermediair fungeren tussen onder- zoek en samenleving. Dat impliceert dat de argumentatiestructuur ook van belang kan zijn voor leraren en lerarenopleiders in de natuurwetenschappelijke vakken. En omdat het leren lezen van onderzoeksartikelen zo belangrijk is voor de ontwikkeling van ‘scientific literacy’ ligt het voor de hand ligt om daaraan vroeg in een propedeuseopleiding voor de natuurwetenschappelijke vakken expliciet aandacht te besteden. Het is daarom opmerke- lijk dat daaraan in het hoger onderwijs weinig aandacht is besteed en dat de opzet en uit- voering van beschikbare studies veelal meer of minder ernstige tekorten vertonen. Al met al een voldoende legitimering voor een promotieonderzoek naar het leren lezen van onderzoeksartikelen.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM