Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Boekaankondiging: Omzien in verwarring – Een persoonlijke terugblik op 40 jaar werken in de natuurkundedidactiek

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1981-2013

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen
2014 – 31(1), 119-120

Download pdf

Het boek Omzien in verwarring beschrijft ontwikkelingen in de natuurkundedidactiek, zoals die zich ruwweg sinds de jaren zestig van de vorige eeuw in ons land hebben vol- trokken. De beschrijving bestaat uit twee hoofdstromen.

De eerste hoofdstroom focusseert op curriculumontwikkeling, zoals die in de loop der jaren steeds weer heeft geprobeerd nieuwe beleidsmaatregelen te concretiseren in ver- nieuwing van natuurkundeonderwijs. Daarbij gaat het vooral om het in hun historische en internationale context plaatsen van de “discussies van vandaag”: over ‘scientific literacy’ en ANW, over NiNa en de context-conceptbenadering en over NLT, samenhang en inter- disciplinariteit.

De tweede hoofdstroom richt zich op de invloed van natuurkunde-didactisch onder- zoek, zoals dat zich in deze periode vanuit het niets een plaats heeft verworven in het spectrum van op onderwijs gericht onderzoek. Daarbij gaat het achtereenvolgens over behavioristische, constructivistische en psychologische ‘oplossingen’ voor in de onder- wijspraktijk gesignaleerde problemen rond begrips- en vaardigheidsontwikkeling van leer- lingen en over de probleemstellende aanpak als ‘Utrechtse oplossing’, afgesloten met een beschouwing over leren onderzoeken, ontwerpen en modelleren.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ELWIeR en Ecent als één STEM